Informasjon

Soya - sunt eller ikke?

Store variasjoner i hvordan forskning er utført

Ifølge en artikkel publisert på Harvard School of Public Health, er mye av årsaken til at man opplever det som usikkert om soya er sunt eller ikke, er fordi studier om soya og helse kan se ut til å ha motstridende resultater. Forklaringen er i hovedsak at det er store variasjoner i hvordan forskningen er utført. Forskning viser at soya har en gunstig eller en nøytral effekt på en rekke tilstander. Soya er en næringstett kilde til protein som trygt kan spises flere ganger i uken. Det er sannsynlig at det er bra for helsen, særlig hvis det spises istedenfor rødt og/eller bearbeidet kjøtt.

Tilskudd med soya har ikke like god effekt på helsen som man får ved å spise soyaprodukter.

Forrige side Neste side