Informasjon

Soya - sunt eller ikke?

Soya er sunn mat som kan ha gunstig innvirkning på hjertet, på overgangsalder og på enkelte typer kreft, men motstridende forskningsresultater om soyatilskudd fører til bekymring hos endel. Kan soya ha negativ innvirkning på testosteronnivå, brystkreft eller stoffskifte? Bør man spise mer eller mindre soya?

I 1999 konkluderte U.S Food and Drug Administration med at soyaproteinet hadde en så positiv helseeffekt at de ga produsenter tillatelse til å merke soyaprodukter som inneholder mer enn 6.25 gram protein med en såkalt "Health claim", der det fremgår at det er mat som kan senke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Konklusjonen deres var at soyaprotein kan senke kolesterolnivået dersom du har et inntak på 25 gram daglig. Andre positive effekter som har blitt knyttet til bruk av soyaprodukter, er at de skal gi en bedre beinhelse, reduksjon av symptomer i overgangsalderen og at det kan forebygge, eller forsinke, utviklingen av kreft. 

I 2019 ble helsepåstanden vurdert på nytt. I en metaanalyse som inkluderte 46 studier, undersøkte forfatterne om konklusjonen om at soya var hjertevennlig fortsatt sto ved lag. De fant av soyaprotein reduserte LDL-kolesterol med tre til fire prosent hos voksne. Ingen betydelig reduksjon, men en viktig reduksjon. Disse dataene støtter internasjonale råd om å øke inntaket av planteprotein.

Bidrar til å redusere kolesterolnivå

Kanadiske myndigheter har også foretatt en ny vurdering av merking av soya som helsevennlig mat. De skriver i sin oppsummering at mat som inngår i denne vurderingen er mat eller ingredienser som inneholder protein fra soyabønner. Slik som soyadrikke, tofu, miso, tempeh, natto, soyaost, soyanøtter, isolert soyaprotein, sojaproteinkonsentrat, teksturert soyaprotein og soyamel. Soyasaus og soyaolje inneholdt ikke store nok mengder soyaprotein til å bli inkludert. Health Canadas Food Directorate konkluderer med at vitenskaplige studier støtter at soyaprotein kan ha en gunstig effekt på kolesterolnivå. Ifølge dem kan følgende påstand brukes på omtalte soyaprodukter:

  • Soyaprotein bidrar til å redusere kolesterolnivå som er en risikofaktor for hjertesykdom.

For å kunne bruke denne merkingen må maten inneholde minst seks gram soyaprotein per porsjon, og minst ti prosent av anbefalt næringsinntak.

Isoflavoner

Mange av de potensielle helseeffektene du finner i soyabønner, er knyttet til isoflavonene som finnes i soyabønnen. Isoflavoner er en type fytoøstrogener som ligner på det østrogenet mennesker produserer. Det vil si at isoflavoner både kan oppføre seg som det østrogenet vi produserer selv (men i mye svakere grad), eller det kan blokkere virkningen av det menneskelige østrogen (østrogen antagonist). Isoflavoner finnes også i mange andre matvarer, deriblant brokkoli og øl. Kumelk inneholder på den annen side ekte kvinnelige kjønnshormoner.

Det man har vært usikker på er i hovedsak isoflavonene, og ikke hele produktet - eller hele soyaproteinet. Disse enkeltkomponentene er tilgjengelige som piller og tilskudd, og markedsføringen blir ofte rettet mot kvinner i overgangsalderen.

I hovedsak er det tre isoflavoner som utgjør så og si alle isoflavoner i soyabønner. Disse er genistein (cirka 50 prosent), daidzein (cirka 40 prosent) og glycitein (cirka ti prosent). Den kjemiske strukturen til isoflavoner i soya ligner den man finner i østrogen. Isoflavoner kan derfor binde seg til eller aktivere østrogenreseptorer og på den måten selektivt stimulere eller hemme østrogenproduserende aktivitet i ulike typer vev.

Tilskudd med isoflavoner er vist å ha en gunstig effekt ved plager i forbindelse med kvinners overgangsalder. Studier har også funnet at soya kan være gunstig for kvinners fertilitet.

Isoflavoner og brystkreft

Noen studier kan tyde på at høye isoflavinnivå kan øke risikoen for brystkreft. Denne forskningen er langt fra endelig, og mange studier tyder på det motsatte - at soyaprotein kan forebygge brystkreft.

Det presiseres at usikkerheten rundt dette er knyttet til isoflavoner som blir brukt i piller og tilskudd, og ikke hele soyaproteiner. Vitenskaplige data støtter sterkt opp rundt verdien av å øke inntaket av soyaproteiner i kosten.

Ifølge American Cancer Society er det kun i dyreforsøk man har funnet at inntak av soyatilskudd kan øke risikoen for brystkreft, og selv i disse er det vist blandede resultater. Ingen studier på mennesker har vist slik skade. Moderat inntak av soyamat ser ut til å være trygt både for de som har hatt brystkreft, og for befolkningen generelt. Det kan til og med redusere risikoen for brystkreft. Soyatilskudd bør man unngå fram til mer forskning på dette er tilgjengelig.

Studier har vist at livslangt inntak av soya kan redusere riskoen for brystkreft. Den beskyttende effekten er mindre hos kvinner som spiser mindre soya, eller som begynner å spise det sent i livet. Moderat inntak av soyaprodukter kan være en til to porsjoner om dagen med hele soyaprodukter - som tofu, edamame og soyamelk.

Store variasjoner i hvordan forskning er utført

Ifølge en artikkel publisert på Harvard School of Public Health, er mye av årsaken til at man opplever det som usikkert om soya er sunt eller ikke, er fordi studier om soya og helse kan se ut til å ha motstridende resultater. Forklaringen er i hovedsak at det er store variasjoner i hvordan forskningen er utført. Forskning viser at soya har en gunstig eller en nøytral effekt på en rekke tilstander. Soya er en næringstett kilde til protein som trygt kan spises flere ganger i uken. Det er sannsynlig at det er bra for helsen, særlig hvis det spises istedenfor rødt og/eller bearbeidet kjøtt.

Tilskudd med soya har ikke like god effekt på helsen som man får ved å spise soyaprodukter.

Soya og stoffskiftesykdom

Det har også vært knyttet bekymring til om soyatilskudd kan ha negativ innvirkning på  funksjonen til skjoldkjertelen (tyreoidea), og om det kan endre nivå av tyroideahormoner. En metaanalyse fra 2019 så nærmere på dette. De fant at soyatilskudd ikke hadde noen innvirkning på tyreoideahormoner, og bare en veldig beskjeden økning i TSH-nivå (hormonet som stimulerer produksjonen av tyreoideahormonet). Den kliniske betydningen av økningen i TSH, hvis det er noen, er uklar, konkluderer forfatterne.

Soya og testosteronproduksjon hos menn

Det er en utbredt myte at det å spise soya kan bidra til at menn får feminine trekk. Det er ingenting som tyder på at soya har en negativ effekt på testosteronproduksjon hos menn. Tvert imot kan det se ut til at soya kan redusere risikoen for prostatakreft.

Les også: Blir ikke mer feminin av å spise soya

Soya og beinskjørhet

En amerikansk studie der det deltok 24 000 kinesiske kvinner over 60 år, viser at storkonsumenter av soya hadde 37 prosent lavere risiko for beinbrudd enn de kvinnene som spiste minst soya.

Sunn mat

For å dra nytte av soyaproteinets gunstige effekt på helsen behøver du slett ikke å bytte ut alle animalske proteinkilder, men det kan være verdifullt å bytte ut noe av det. Et eksempel kan være å bytte ut hamburgeren (som inneholder mye mettet fett) med en soyaburger - som i tillegg til det høye proteinnivået også inneholder 85 prosent umettet fett.

Her i Norge får vi stadig større tilgang på både soyabønner og produkter som er laget av soyabønner. Hele soyabønner, tofu, tempeh, soyapølser og soyaburgere er ikke bare å finne i helsekostforretninger lenger, nå har også mange større dagligvareforretninger gjort disse produktene til faste deler av vareutvalget.

Soyabønnenes har høyt innhold av flerumettet fett, fiber, vitaminer, mineraler og lavt innhold av mettet fett. Du kan med fordel bruke soyabønner og soyaprodukter til å erstatte mat med høy forekomst av animalsk protein, som inneholder mettet fett og kolesterol, og slik la soyabønnene bli en del av et variert og sunt kosthold. Soyaprotein er et komplett protein som inneholder alle de essensielle aminosyrene. Det er rikt på B-vitaminer, fiber, kalium og magnesium.

Flere studier

Fortsatt vil det nok komme mange nye studier som vil dreie seg om soyaprotein, soyaisoflavoner og deres eventuelle effekt på kreftsykdommer og helse. Hele soyaprodukter som blir brukt i matlaging, anbefales rett og slett fordi det er sunn mat.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

  1. Mejia B, Messina M, Li SS et al.. A Meta-Analysis of 46 Studies Identified by the FDA Demonstrates that Soy Protein Decreases Circulating LDL and Total Cholesterol Concentrations in Adults.. J Nutr 2019; 149(6): 968-981. www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Government of Canada: Summary of Health Canada's Assessment of a Health Claim about Soy Protein and Cholesterol Lowering www.canada.ca
  3. Harvard School of Public Health: Straight talk about soy www.hsph.harvard.edu
  4. Kang Z, Zhang Q, Wang S, Huang X, Jin S. Effect of soy isoflavones on breast cancer recurrence and death for patients receiving adjuvant endocrine therapy. CMAJ 2010; 182(17): 1857–1862.. www.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Mayo Clinic: Will eating soy increase my risk of breast cancer? www.mayoclinic.org
  6. Ma L, Liu G, Ding M, Zong G, Hu FB, Willett WC, Rimm EB, Manson JE, Sun Q. Isoflavone Intake and the Risk of Coronary Heart Disease in US Men and Women: Results From 3 Prospective Cohort Studies.. Circulation 2020; 141 (14): 1127-1137. www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. American Cancer Society: Soy and cancer risk: Our experts advice www.cancer.org
  8. merican Institute for Cancer Research: Soy www.aicr.org
  9. Healthline:Is Soy Good or Bad for Your Health? www.healthline.com