Informasjon

Sukkers helsemessige betydning

Sukker og overvekt

Strøsukker, sukrose, spaltes i tarmen til de to sukkermolekylene glukose og fruktose. Kroppen vår kan omdanne disse sukrene til fett. Personer som har et kaloriinntak over det de har behov for, vil lagre overskudssenergien som fett - uansett om energioverskuddet stammer fra fett eller karbohydrater. Men kroppen foretrekker å bruke karbohydrater heller enn fett som energikilde. Sukker og andre karbohydrater omdannes til fett i kroppen når energibidraget fra karbohydratene overstiger det totale energibehov. Ved inntak av en norsk gjennomsnittskost med et fettinnhold på 30-40 E% vil fettavleiringen overveiende stamme fra kostens fett, mens sukrose og andre karbohydrater forbrennes til energi.

De seneste års forskning har gitt holdepunkter for at større mengder sukker i flytende form (f.eks. søt brus) kan medføre overvekt og fedme. Risikoen for utvikling av fedme med en kost som er rik på sukker i fast form, synes å være mindre enn ved en kost som er rik på sukker i flytende form. Om dette gjelder for alle aldersgrupper vet vi ikke.

Forrige side Neste side