Informasjon

Sukkers helsemessige betydning

Sukker og hjertekarsykdom

Effekten av et høyt inntak av sukker på risikoen for å få åreforkalkning er ikke direkte undersøkt, men det finnes noen få undersøkelser av effekten på risikomarkører. Disse tyder på at et høyt sukkerinntak kan medføre ugunstige endringer i blodets innhold av det "gode" kolesterolet (high density lipoprotein, HDL-kolesterol) og fettstoffer (triglycerider). På lengre sikt kan disse endringene i blodets fettstoffer formodes å øke risikoen for åreforkalkning.

Forrige side Neste side