Informasjon

Sukkers helsemessige betydning

Andre virkninger av sukker

Ved hardt fysisk arbeid i mer enn to timer har sukkertilførsel en positiv betydning for den enkelte prestasjon. På lengre sikt vil sukkerinntak under trening ikke fremme effekten av treningen. Det er mulig at sukkerinntak under trening motvirker den helsefremmende effekt av fysisk aktivitet. Derfor frarådes det å innta sukkerholdige drikker i forbindelse med allminnelig mosjon og idrett.

Forskning har ikke kunnet vise at det er sammenheng mellom sukkerinntak og beinskjørhet, infeksjonstendens, kreftsykdom, allergi.

Kilder

Referanser

  1. Vartanian LR, Schwartz MB, and Brownell KD . Effects of soft drink consumption on nutrition and health: A systematic review and meta-analysis . Am J Public Health 2007; 97: 667-75. PubMed
  2. Schulze MB, Manson JE, Ludwig DS et al. Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women. JAMA 2004; 292: 927-34. Journal of the American Medical Association
  3. Mølgaard C, Andersen NL, Barkholt V, et al. Sukkers sundhedsmæssige betydning. Ugeskr Læger 2003; 165: 4207-10. PubMed
Forrige side