Nyhetsartikkel

Er grønt sunt?

Dersom matetiketten på en vare har grønn farge, vil mange oppfatte den som sunnere enn dersom den har rød farge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Health Communication i februar 2013, har forfatterne sett på om vi blir påvirket av fargen på matvareetiketten, når vi vurderer om en matvare er sunn eller ikke.

Matvareindustrien har implementert en rekke matvareetiketter som skal gjøre det lett å lese ingredienser og næringsinnhold. Denne studien har sett på om fargen på etiketten kan bidra til at vi tror at en matvare er sunnere enn den er.

Grønn glorie

Forfatterne utførte to studier med i underkant av 100 deltagere, hvor de så på dette. I den ene studien hadde deltagerne blitt presentert for to sjokolader som var helt like, men hvor den ene hadde en grønn etikett, mens den andre hadde en hvit etikett. Deltagerne oppfattet den med grønn etikett som sunnere enn den andre, til tross for at de var identiske.

I studie to ble en vare med hvit matvareetikett sammenlignet med en vare med grønn etikett. Her ble også den grønne etiketten foretrukket fremfor den hvite. Totalt ser det ut til at vi oppfatter grønne etiketter som sunne. Dette gjelder særlig blant forbrukere som synes det er viktig å spise sunt.

Selv om valget av grønne etiketter fremfor hvite, eller etiketter i andre farger, kan være et rent estetisk valg fra produsentens side, antyder resultatene i denne studien at grønne matvareetiketter har en slags glorie som kan få forbrukere til å se en vare med relativt dårlig næringsinnhold, som sunnere enn de ellers ville gjort.

Helsebevisste tror oftere på grønt

Resultatene antyder også at de som er opptatt av helse og sunn livsstil, oftere oppfatter matvarer med grønne etiketter som sunnere enn andre.

Tidligere studier har vist at det ikke bare er fargen på etiketten som kan få oss til å oppfatte en matvare som sunnere enn den er. Særlig blant miljøbevisste, blir matvarer som er merket med "organisk" og "fair trade" sett på som sunnere enn andre matvarer.

At farger kan gi ulike assosiasjoner, finnes det mange eksempler på. Et av de forfatteren nevner, er assosiasjoner vi har til trafikklys - hvor grønt betyr "kjør", oransje "kjør sakte/gjør deg klar til å stoppe" mens rødt betyr "stopp".

Kilder

Referanser

  1. Schuldt JP. Does green mean healthy? Nutrition label color affects perceptions of healthfulness. Health Communication 2013.