Informasjon

Innta væske og karbohydrat under trening

Store væsketap har en svært negativ effekt på prestasjonsevnen, men også mindre væsketap kan føre til dårligere prestasjon og gi ubehag.

Væsketapet under trening varierer vanligvis fra 0,5 – 2 liter pr time, avhengig av treningsintensitet, bekledning og klima. Under varme forhold blir væsketap ekstra kritisk fordi det kan resultere i heteutmattelse.

Væske- og karbohydratinntak under trening og konkurranse kan forhindre redusert prestasjonsevne som følge av væsketap og fall i blodglukosenivået. Du skal drikke under all trening som varer mer enn 30 minutter, uansett intensitet og klima. For de fleste vil det passe å drikke 5-10 dl pr time. Under varme værforhold kan du ha behov for betydelig mer væske. I kamper eller andre situasjoner hvor det er vanskelig å drikke under økten, må du drikke i pausene. Du bør begynne å drikke senest 15 min. etter start.

Drikk ofte

Hyppige og små væskeinntak er mer effektivt enn få og store inntak. For de fleste vil det passe å drikke 1,5 – 3 dl hvert 15 – 20 minutt. Kald drikke er velegnet i varmt klima og ved idrett innendørs. I kaldt klima kan det være mer behagelig å bruke varmere drikke. Du drikker sannsynligvis mer jo bedre du liker drikken, og du bør derfor ta mer hensyn til egen smak enn anbefalt type, konsentrasjon og temperatur ved valg av drikke.

Neste side