Informasjon

Vi bør halvere saltinntaket

Vi får i oss omtrent dobbelt så mye salt som det som blir anbefalt.

Blant de største "saltpusherne" er ferdigmat og flittig bruk av bordsalt. Et høyt saltinntak øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer.

Ifølge siste nummer av den svenske Läkartidningen jobber det svenske Livsmedelsverket med et nasjonalt program der formålet er å redusere saltinntaket fra dagens 8-12 gram per dag per person, til inntak på 5-6 gram per dag per person. I Norge har vi omtrent like høyt saltinntak som svenskene har.

Årsaken til at saltinntaket bør reduseres, er først og fremst fordi et høyt saltinntak kan øke blodtrykket, og dermed øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Reduserer bruken av bordsalt

I følge artikkelen "Primærprofylakse av hjerneslag" (profylakse betyr forebygge) i Tidsskrift for Den norske lægeforening (nr. 6, 2007), kan et redusert inntak av natrium og økt inntak av kalium redusere blodtrykket og derved risikoen for hjerneslag også hos dem med et normalt blodtrykk. Flere mener at det daglige saltinntaket bør være på mindre enn seks gram.

Hovedkildene til salt er vanlig basiskost og ferdigretter, skriver Läkartidningen. Ca. 30 prosent av saltinntaket kommer fra kjøtt og foredlede kjøttprodukter, ca. 25 prosent fra brød og andre kornprodukter, og ca. 15 prosent fra matfett.

Restauranter, storhusholdninger, fastfood og lignende, spiller stor rolle for saltinntaket vårt. Hvor mye salt som finnes i hel- og halvfabrikata som blir brukt av disse spisestedene, er usikkert, men det største problemet er sannsynligvis at den som tilbereder maten i tillegg bruker saltbøssen eller kryddersauser, og dermed øker saltinnholdet ytterligere. Men også når vi lager middag selv, bør vi redusere bruken av bordsalt.

Bruk salt som er tilsatt jod

I følge Sosial- og Helsedirektoratet har vi i Norge et gjennomsnittlig saltinntak på ca. 10 gram om dagen, noe som altså er omtrent dobbelt så høyt som anbefalt. De største saltkildene er industribearbeidete matvarer som bidrar med 60 til 75 prosent av saltinntaket. Omtrent 75 prosent av saltet kommer fra ferdigmat.

Når vi bruker salt, anbefales det at vi bruker den typen salt som er tilsatt jod - ettersom dette er en av våre viktigste jodkilder.

Vil du vite mer?