Informasjon

Er vitamin- og mineraltilskudd nødvendig for god helse?

Behov for dokumentasjon

Behovet for vitamin- og mineraltilskudd til friske mennesker og eventuell terapeutisk nytte av slikt tilskudd ved sykdomsbehandling diskuteres både blant leg og lærd. Uansett standpunkt kreves det forskningsmessige (vitenskapelige) bevis for å kunne hevde at slike tilskudd er eller ikke er nyttige. Det som først og fremst kreves, er "kvalitets"-studier der forsøkspersoner blir tilfeldig (randomisert) fordelt på en "blindet" måte til å motta ekte tilskudd eller "narre"-tilskudd (kontrollert), dvs. forsøkspersonen vet ikke om han eller hun får ekte vare eller ei. Så følges disse personene over tid, og man sammenligner etterhvert de to gruppene for å se om det er noen forskjell i effekt.

Slike studier har vært mangelvare, men noen slike "kvalitets"-studier begynner nå å komme2,4-6.

Forrige side Neste side