Informasjon

Er vitamin- og mineraltilskudd nødvendig for god helse?

Eksempler på ny kunnskap

Vitamin E

Det har de siste 25 årene blitt utført en lang rekke studier av effekten av vitamin E. De første studiene, som ikke var "kvalitets"-studier, kunne tyde på at vitamin E reduserte risikoen for hjerte- og karsykdommer. De siste ti årene har det imidlertid kommet "kvalitets"-studier. Summeres resultatene fra disse studiene (i en såkalt metaanalyse), blir konklusjonen at vitamin E ikke reduserer risikoen verken for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Ja, nyere studier kan tyde på at tilskudd av vitamin E kan ha skadelige virkninger.

Vitamin A

Også vitamin A, betakaroten, ble opprinnelig funnet å kunne være til nytte, særlig i kreftforebyggende sammenheng. Men heller ikke dette vitaminet har innfridd forventningene når det er blitt testet i store, randomiserte og kontrollerte studier. To av tre store studier viste tvert imot en økt risiko for lungekreft hos røykere som fikk betakaroten.

Forrige side Neste side