Informasjon

Er vitamin- og mineraltilskudd nødvendig for god helse?

Kan vitamin- og mineraltilskuddene bli for høye?

Den senere tid har næringsmiddelmyndighetene og legevitenskapen i økende grad innsett faren for at et høyt inntak av kosttilskudd og et stort antall berikede matvarer kan få negativ effekt på helsen. For en lang rekke vitamin- og mineraltilskudd foreligger i dag anbefalinger for gunstige mengder og hva som er for mye. Forhøye doser er for ulike tilskudd i studier vist å ha skadelige virkninger7.

Forrige side Neste side