Informasjon

Er vitamin- og mineraltilskudd nødvendig for god helse?

Temaside om Korona

Gir variert og sunn kost alltid nok?

Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål når det gjelder vår forståelse av sammenhengene mellom kosthold og helse. Vi vet at mennesket er svært tilpasningsdyktig og kan opprettholde god helse på et utall forskjellige typer kosthold. En rekke studier viser at høyt inntak av grønnsaker og frukt er klarest forbundet med redusert risiko for sykdom, spesielt kreft og hjerte- og karsykdommer. Sosial- og helsedirektoratet har gode holdepunkter for å anbefale «fem om dagen».

Gjennomsnittsinntaket av vitaminer og mineraler i Norge avviker ikke vesentlig fra anbefalt inntak av næringsstoffer, bortsett fra vitamin D. Noen grupper kvinner i befruktningsdyktig alder kan få for lite jern, jod og folat. Samtidig er vi langt fra «fem om dagen», vi kan godt spise mer fisk, spise magrere, og andelen energi fra sukker er altfor høy. Vi kan altså enda hente ut mer helsegevinster ved å forbedre kostholdet vårt selv om inntaket av vitaminer og mineraler er noenlunde tilfredsstillende.

Forrige side Neste side