Informasjon

Er vitamin- og mineraltilskudd nødvendig for god helse?

Kan kosttilskudd brukes i behandling av sykdom?

Bruken av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd er utbredt innen alternativ medisin. For eksempel har man anbefalt store doser vitamin C mot forkjølelse. Senere randomiserte, kontrollerte studier hos mennesker har vist at vitamin C ikke har noen eller kun en begrenset effekt ved forkjølelse.

De fleste anbefalinger som ikke kommer fra anerkjente vitenskapelige organisasjoner eller myndigheter, er basert på få eller manglende data kombinert med spekulasjoner og antakelser om mulig biokjemisk virkningsmekanisme. Vi må likevel være åpne for at det i fremtiden vil kunne komme dokumentasjon for at større doser av enkeltvitaminer eller mineraler vil kunne påvirke noen sykdomsforløp positivt.

Forrige side Neste side