Nyhetsartikkel

FODMAP-dietten er særlig gunstig ved et spesifikt bakteriemiljø i tarmen

En studie der tarmfloraen til pasienter med irritabel tarm ble undersøkt, fant at halvparten har fellestrekk - en slags signatur, med større mengder ugunstige bakterier i tarmen og færre gunstige bakterier. Hos denne gruppen var lav FODMAP-dietten særlig gunstig.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i november 20211.

Irritabel tarm syndrom er en forstyrrelse i tarmens funksjon kjennetegnet av magesmerter, ubehag, oppblåsthet og forstyrret avføringsmønster med diaré og/eller forstoppelse. Man tror at sammensetningen av mikrober i tarmen - mikrobiomet - spiller en viktig rolle i utviklingen av irritabel tarm.

For å lette symptomene anbefales det vanligvis å følge lav FODMAP-dietten. Dietten går ut på å begrense inntaket av gjærbare (fermentable) karbohydrater som finnes i en rekke typer mat, deriblant hvete, løk og melk.

Det er ikke fullt ut forstått hvordan dietten virker, eller om det er bestemte gener eller molekyler som kan identifisere de som har effekt av dietten.

En sunn og en sykelig "signatur"

Forskerne bak den aktuelle studien samlet inn avføringsprøver fra 56 personer med irritabel tarm, og 56 personer som levde sammen med dem, men som ikke hadde tilstanden selv. Dette for å identifisere mikrobiologisk profil og gener involvert i omdanningen av maten til aktive molekyler mens deltakerne spiste normalt.

Deretter vurderte de den kliniske responsen hos 41 av disse etter å ha fulgt lav FODMAP-dietten i fire uker. Avføringsprøvene som ble tatt før de fulgte dietten, viste to forskjellige mikrobielle "signaturer", som forskerne refererte til som "usunn" og "sunn". Den "usunne" signaturen hadde rikelig med skadelige bakterier, inkludert bakterier som er kjent for å forårsake sykdom, og lite av visse fordelaktige bakterier. Melkesyrebakterier som vanligvis finnes i munnen, var det også rikelig av. Og bakterie-gener som styrer forbrenningen av aminosyrer og karbohydrater var i overskudd, noe som kan forklare den økte mengden av visse nedbrytingsproduket (metabolitter) som er forbundet med irritabel tarm syndrom, skriver forfatterne.

Den "sunne" mikrobielle signaturen som ble funnet hos de andre pasientene med irritabel tarm syndrom, var lik den som ble funnet i kontrollgruppen.

Ble bedre av lav FODMAP

Etter fire ukers lav FODMAP-diett var mikrobiomet til kontrollgruppen og de med en sunn mikrobiell profil, den samme som før de startet på dietten. Men de som hadde en "usunn" profil, ble friskere. Hos dem økte andelen gunstige bakterier, mens andelen ugunstige bakterier i tarmen ble redusert. I tillegg var bakterie-gener som var involvert i forbrenning av aminosyrer og karbohydrater, ikke lenger i overskudd.

Tre av fire av de med irritabel tarm syndrom opplevde færre symptomer, men best effekt hadde dietten hos de som hadde irritabel tarm og en "usunn" mikrobiell signatur.

Kombinasjonen av symptomer, en spesifikk sammensetning av mikrober i tarmen og effekt av lav FODMAP-diett, åpner muligheter for både spesifikk diagnostikk og behandling av en subgruppe med irritabel tarm syndrom, men mer forskning behøves for å bevise at det er årsakssammenheng.

Forskerne bak studien mener funnene kan bane vei for utvikling av en mikrobiell signatur som kan identifisere de som vil ha mest nytte av lav FODMAP-dietten.

 Kan være nyttig for å finne rett behandling

I konklusjonen skriver de at halvparten av pasientene med irritabel tarm hadde en ugunstig tarmmikrobiell signatur. Etter å ha fulgt lav FODMAP-dietten endret den mikrobielle sammensetningen i tarmen seg i retning av den sunne profilen. At dietten reduserte plager fra irritabel tarm kan skyldes endringer i tarmmikrober og produserte metabolitter. Tarmmikrobiell signatur kan vise seg å bli nyttig til å finne riktige behandlingen mot irritabel tarm. Fortsatte studier av irritabel tarm-typer og metabolske nedbrytingsveier kan gi ytterligere innsikt om sykdomsfremkallende mekanismer ved irritabel tarm.

Kilder

Referanser

  1. Vervier K, Moss S, Kumar N, et al.. Two microbiota subtypes identified in irritable bowel syndrome with distinct responses to the low FODMAP diet . Gut 2021. gut.bmj.com