Nyhetsartikkel

Alkohol beskytter ikke mot slag

At litt alkohol hver dag kan gi bedre hjertehelse og beskytte mot slag tilbakevises i en stor studie publisert i The Lancet.

Moderat alkoholinntak er blitt forbundet med redusert risiko for hjerte- og karsykdom om man har sammenlignet med avholdsfolk eller med de som drikker ofte og mye. 

En studie publisert i The Lancet1 viser at denne sammenhengen ikke holder vann, og at blodtrykk og slagrisiko øker jevnt med økende alkoholinntak.

At en eller to alkoholenheter om dagen kan ha en beskyttende effekt, blir avvist. 

Hvorfor drikker ikke Jeppe?

At et stort alkoholbruk øker risikoen for blant annet hjerneslag, er godt etablert.

Men enkelte tidligere studier har som nevnt antydet at litt alkohol er bra for helsa - at mennesker med et moderat alkoholinntak kan ha litt lavere risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt enn de som ikke drikker. Derimot er det ikke kjent om det er det moderate alkoholinntaket i seg selv som virker beskyttende, eller om de som ikke drikker har et annet helseproblem som gjør dem avholdende. 

Forskerne bak denne aktuelle studien fra The Lancet har fulgt 500 000 kinesere i 10 år. 

De fant ut at det å drikke en til to alkoholholdige drikker hver dag øker slagrisiko med 10-15 prosent. Å drikke fire drinker hver dag, øker risikoen med 35 prosent.

Studien fant ingen bevis på at det å drikke litt kunne redusere slagrisikoen.

En enhet ble i denne sammenhengen regnet som et lite glass vin, en liten flaske øl, eller en drink.

Begrensningens kunst

Til BBC Health, som også omtaler studien, sier Stephen Burgess ved University of Cambridge at studien har noen begrensninger - blant annet at den kun inkluderte kinesiske deltagere. 

Men han sier at studien er et avgjørende bidrag til mange års forskning på effekten av alkoholbruk og at resultatene tyder sterkt på at det ikke er noen kardiovaskulære helsefordeler med moderat drikking. Og at risikoen for slag øker også ved å drikke litt. 

Han fortsetter med å si at siden risikoen for å få slag øker proporsjonalt med mengden alkohol som drikkes, bør mennesker som velger å drikke, begrense sitt alkoholforbruk.

Kilder

Referanser

  1. Millwood I, Walters R, et.al. Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men and women in China. The Lancet 2019. doi.org