Nyhetsartikkel

Alkohol og diabetes type 2: øker risikoen for høyt blodtrykk

Pasienter med diabetes type 2 og som drikker moderate mengder alkohol, kan ha stor nytte av å redusere inntaket.

Temaside om Korona

Å drikke åtte eller flere alkoholholdige enheter i uken kan øke risikoen for høyt blodtrykk (hypertensjon) blant voksne med diabetes type 2. Det viser forskning publisert i Journal of the American Heart Association1

Jo flere alkoholenheter hver uke, jo mer øker risikoen.

Som mål på bruk av alkohol benyttes begrepet alkoholenheter. En alkoholenhet er definert lik 13 gram ren alkohol, for eksempel ved:

  • 1 liten flaske pils, 0,33 l
  • 1 glass rødvin (ca. 6 enheter i en helflaske)
  • 1 lite glass hetvin (ca. 10 enheter i en helflaske)
  • 1 dobbel drink med brennevin, 4 cl (ca. 18 enheter i en helflaske)

Ifølge en nyhetsmelding fra Journal of the American Heart Association2 skal studien være den første store studien som har undersøkt sammenhengen mellom alkoholinntak og høyt blodtrykk blant voksne med diabetes type 2.

Ny sammenheng

Ifølge forskerne har tidligere studier vist at tungt alkoholforbruk er forbundet med høyt blodtrykk. Sammenhengen mellom moderat alkoholforbruk og høyt blodtrykk har derimot vært uklar. 

Forskere undersøkte sammenhengen mellom alkoholforbruk og blodtrykk hos mer enn 10 000 voksne med diabetes type 2. Gjennomsnittalderen var vel 63 år. Alle var deltakere i en annen studie som sammenligner forskjellige behandlingsmetoder for å redusere risikoen for hjertesykdom hos voksne med diabetes type 2.

I tillegg til 10 år med diabetes type 2, hadde deltagerne økt risiko for kardiovaskulære (hjerte og kar) hendelser: Enten fordi de allerede hadde kardiovaskulær sykdom, symptomer på kardiovaskulær sykdom eller hadde minst to risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking eller fedme).

 

 Selvrapportering

Alkoholforbruket i studien ble inndelt slik:

  • Lett (1-7 drinker per uke)
  • Moderat (8-14 drinker per uke)
  • Tung (15 eller flere drinker per uke)

Deltagerne skulle selv rapportere inn antall drinker per uke. 

"Lett drikking" var ikke forbundet med forhøyet blodtrykk. Men både moderat og tung drikking var forbundet med betydelig økt risiko.

Jo mer alkohol, jo høyere er risikoen og alvorlighetsgraden av høyt blodtrykk.

De fleste deltakere tok allerede ett eller flere medikamenter for blodtrykket. Analysen av blodtrykksmålingene ble justert for å ta hensyn til effekten av medisinene. 

- Selv om lett til moderat alkoholforbruk kan ha positiv effekt på kardiovaskulær helse i den generelle voksne befolkningen, ser det ut til at både moderat og tungt alkoholforbruk likevel er forbundet med høyere risiko for høyt blodtrykk blant de med diabetes type 2, sier Matthew J. Singleton ved Wake Forest University School of Medicine i North Carolina. 

Han sier at en livsendring som inkluderer å redusere alkoholforbruket, bør vurderes hos pasienter med diabetes type 2. Dette gjelder særlig hvis de har problemer med å kontrollere blodtrykket. 

Forskerne understreker at studien har flere begrensninger. Blant annet at registreringen av alkoholforbruk var basert på et engangsspørreskjema. Resultatene tar derfor ikke hensyn til endringer i alkoholforbruket over tid.

Kilder

Referanser

  1. Mayl J, German C, et.al. . RESEARCH ARTICLE PDF/EPUB Tools Share Jump to Abstract METHODS RESULTS DISCUSSION CONCLUSIONS Sources of Funding Disclosures Footnotes References Association of Alcohol Intake With Hypertension in Type 2 Diabetes Mellitus: The ACCORD Trial. Journal of the American Heart Association 2020. doi:https://doi.org/10.1161/JAHA.120.017334
  2. https://newsroom.heart.org/news/more-than-one-drink-a-day-may-raise-high-blood-pressure-risk-in-adults-with-type-2-diabetes?preview=5435