Informasjon

Er aspartam trygt - eller?

EUs matvarepanel European Food Safety Authority (EFSA)  har lenge ment at aspartam er trygt og har i flere rapporter avvist kreftfaren. Det samme har amerikanske FDA.

EFSAs vitenskapelige panel for tilsetningsstoffer og næringsstoffer (ANS-panelet) la fram en omfattende gjennomgang av alle vitenskapelige studier av aspartam som noensinne er gjennomført – både publiserte og ikke-publiserte i 20131.

Ikke alle forskere er enige, og myndighetenes anbefalinger har også tidligere blitt møtt med kritikk.

Rapporten: Aspartam gir ikke kreft

– Vi har med denne grundige undersøkelsen bekreftet at søtstoffet er sikkert for forbrukerne i akseptable daglige doser. Jeg vil understreke at dette er den første komplette sikkerhetsvurderingen av aspartam, hvor vi har gjennomgått og tatt med all relevant litteratur, mer enn 600 studier, mener Alicja Mortensen

Hun er giftforsker og formann for ekspertpanelet som står bak rapporten. Hun arbeider til daglig som seniorforsker ved Danmark Tekniske Universitet (DTU).

EFSA avviser mistanker om at aspartam kan medføre skader på genene, føre til kreft, skade hjernen eller nervesystemet. Mortensen håper dette kan sette en stopper for kontroversene om aspartam.

– For en forbruker kan det være vanskelig å skille mellom vitenskapelig litteratur og annen litteratur. Det kan føre til forvirring og gjøre folk utrygge, sier Mortensen.

Hva er da bekymringen?

Forskning.no har intervjuet førsteamanuensis Thorhallur Halldorsson fra Islands Universitet, som står bak en oppsiktsvekkende studie fra 2010 av 59 334 gravide kvinner. Studien viste at brus med kunstige søtstoffer økte risikoen for å føde for tidlig.

Han påpeker at EFSA har rett når de konkluderer med at det ikke er helseskadelig å drikke light-brus i begrensede mengder. – Men det betyr ikke at aspartam er sunt, understreker han.

Bekymringen og uenigheten går på langtidskonsekvensene på mennesker, og om man skal være ekstra forsiktig overfor følsomme grupper som barn og gravide.

Siste ord er nok ikke sagt om hvor trygt det er å bruke aspartam. I en studie fra 2017 fant forskerne at drikker med kunstige søtningsmidler var forbundet med høyere risiko for slag og demens.

Uttalelse fra FDA

Amerikanske Food and Drug Administration (FDA) skriver i en uttalelse fra 2018 at aspartam er en av de mest omfattende studerte mattilsetningsstoffene som noengang er blitt undersøkt. FDA-forskere har gjennomgått vitenskapelige data angående sikkerheten til aspartam i mat og konkludert med at det er trygt for den generelle befolkningen. Personer med den sjeldne arvelige tilstanden phenylketonuri (PKU) bør imidlertid være forsiktig med aspartam.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. EFSAs retslinier for tilsætningsstoffer: EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Guidance for submission for food additive evaluations. EFSA Journal 2012;10(7):2760. PubMed
  2. FDA. Additional Information about High-Intensity Sweeteners Permitted for Use in Food in the United States. Published 02.08.2018. www.fda.gov