Nyhetsartikkel

Avgift på sukkerholdig drikke ga gode resultater

En amerikansk studie antyder at skatt eller avgift på sukkerholdig drikke kan føre til permanent reduksjon i inntak av tilsatt sukker.

Studien, som ble publisert i JAMA Network Open1 i november 2021, hadde som mål å undersøke hvordan sukkeravgift som ble innført i Seattle i januar 2018, påvirket sukkersalget.

Barn og voksne inntar regelmessig mer sukker enn det som anbefales av helsemyndighetene. Avgift/beskatning av sukkerholdige drikker er et verktøy for å redusere etterspørselen, ettersom det å innta mye sukkerholdig drikke kan være uheldig for helsen.

Effektiv metode

I den aktuelle studien ble salget av sukkerholdig drikke i Seattle sammenlignet med salg av sukkerholdig drikke i Portland. I Portland, som befinner seg i nabostaten Oregon, er det ikke innført sukkeravgift.

Etter to år med avgift på sukkerholdig drikke fant forfatterne en reduksjon på 19 prosent i gram av sukker som ble solgt i Seattle sammenlignet med Portland. Dette resultatet var etter å ha tatt høyde for endringer i inntak av sukker fra drikke som det ikke var lagt til avgift på, godteri og frittstående sukker.

Resultatene antyder at beskatning av sukkerholdig drikke kan være en effektiv metode for å oppnå permanent reduksjon i inntak av tilsatt sukker.

Fjernet avgift i Norge

Tilsatt sukker, inkludert det fra sukkerholdig drikke, bidrar til negative helsetilstander som fedme, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom og dårlig tannhelse.

I USA er det særlig sukkerholdig leskedrikk som er ledende årsak til et for høyt inntak av tilsatt sukker. I tillegg kommer sukker tilsatt te- og kaffedrikker til voksne, og sukker tilsatt smakssatt melk til små barn.

Avgift på sukkerholdig drikke blir i økende grad brukt på verdensbasis for å redusere inntak av sukker.

I juli 2021 ble avgift på sukker i alkoholfrie drikkevarer fjernet i Norge.

Kilder

Referanser

  1. Powell LM, Leider J, Oddo VM, . Evaluation of Changes in Grams of Sugar Sold After the Implementation of the Seattle Sweetened Beverage Tax. JAMA Network Open 2021. jamanetwork.com