Nyhetsartikkel

Barn og unge kjenner søtsmak forskjellig fra voksne

Sammenlignet med voksne er barn og unge mindre følsomme for den søte smaken. De trenger 40 prosent mer sukrose for å oppdage smaken av søtt, viser en studie publisert i Nutrients.

Sammenlignet med voksne er barn og unge mindre følsomme for den søte smaken. Barn og unge foretrekker også høyere konsentrasjon av sødme enn voksne.

Det viser en studie publisert i Nutrients i juni 20201.

Foretrekker mer søtsmak

Studien inkluderte 108 barn, 172 ungdommer og 205 voksne. Alderen til deltagerne var fra 7-67 år. National Institutes of Health og American Diabetes Association støttet forskningen, som ble utført ved Monell Center i Philadelphia og Washington University i St. Louis.

Resultatene viser at barna hadde lavere følsomhet for søtt, og de trengte høyere sukkerkonsentrasjoner for å oppdage smaken.

I samsvar med tidligere studier fant forskerne at barn foretrakk mer intens sødme enn voksne. Denne studien viser at barn og unge foretrakk  en sukkerkonsentrasjon som var langt høyere (50 prosent søtere) enn voksne. 

Smak i endring

- Både det å oppfatte søt smak og følsomhet for det søte gjennomgår distinkte utviklingsbaner fra barndom til voksen alder sier M. Yanina Pepino, professor i matvitenskap og ernæring ved University of Illinois i en nyhetsmelding2. Hun er også en av forskerne bak studien. 

Det kan være flere årsaker til denne store forskjellen mellom barn og voksne. Forskerne trekker fram at belønningsenteret i hjernen endrer seg med årene. Det samme gjør anatomien i munnen. At det skjer endringer i spyttsammensetning kan også være en medvirkende årsak til forskjellen. 

 

Kilder

Referanser

  1. Petty S, Salame C, et.al. Relationship between Sucrose Taste Detection Thresholds and Preferences in Children, Adolescents, and Adults. Nutrients 2020. doi:https://doi.org/10.3390/nu12071918
  2. https://news.illinois.edu/view/6367/999982440