Informasjon

Giftige blåskjell

Blåskjell er en delikatesse, og mange synes de skjellene de plukker selv, er aller best. Nyt måltidet, men følge nøye med på Mattilsynets blåskjellvarsel for å unngå forgiftning.

Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien. Skallene er blå til brunsorte på utsiden, og lyseblå og hvite på innsiden. De lever i klynger og er svært utbredt langs hele norskekysten. Mange ser på blåskjell som en delikatesse som kan høstes inn og spises til alle årstider. I perioder blir det imidlertid advart mot å høste inn og spise blåskjell på ulike steder i landet, fordi de kan inneholde gifter. Disse giftene er i hovedsak algegiftene "Diarrhetic Shellfish Poisoning toxin" (DSP-gift), som er en diarègift, og "Paralytic Shellfish Poisoning toxin" (PSP-gift), som er en nervegift. I tillegg finnes det en algegift som heter "Amnesic Shellfish Poisoning toxin" (ASP-gift), som kan skade hjernecellene og gi varig hukommelsestap.

Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan også forekomme til alle årstider. Skjellene lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde giftstoffer som så akkumuleres i skjellene.

Lammende gift

Den mest fryktede giften er muligens PSP-giften som er lammende. I verste fall kan den lamme åndedrettet og føre til død.

Årsakene til at disse giftene til tider finnes i blåskjell, er at blåskjellene lever av planktonalger. Disse spiser de ved å filtrere sjøvann for alger. Noen algetyper kan inneholde gift som da blir tatt opp i skjellene. Skjellene tar ikke skade av dette, men de lagrer giftene i kjøttet, og det er ikke så heldig for den som vil spise blåskjell. Disse giftene kan forekomme til alle årstider.

Kan ikke kjenne det på smaken

Du kan ikke merke giften selv ved smak eller lukt, og det hjelper ikke å koke eller fryse skjellene. De som blir forgiftet av DSP-giften, har som regel en sykdomsperiode på to til fire døgn. De som kaster opp, kommer seg raskere enn dem som blir rammet av bare diarè. Hvor sterke symptomer du får, kommer an på hvor mye blåskjell du har spist.

Symptomene ved inntak av PSP-gift er nummenhet i armer, ben og rundt munnen. I tillegg føles det som du svever, og du får problemer med balansen.

ASP-gift finnes i blåskjell langs kysten vår, men det er sjelden at det påvises så høye nivå at det advares mot å spise blåskjell på grunn av dette.

Blåskjellvarsel

For å forebygge blåskjellforgiftning har Matportalen jevnlige blåskjellvarsel på sine nettsider. Blåskjellene du får kjøpt på utsalgssteder, er trygge, fordi disse blir kontrollert av Mattilsynet. Mattilsynet har prøveuttakssteder langs kystlinjen vår, og de har tilsyn gjennom nesten hele året.

Et av problemene med giftige blåskjell, er at giftige og ikke-giftige blåskjell kan finnes side om side. Noe som betyr at det ikke bare varierer fra sted til sted, men også innenfor samme område. Dersom du har spist blåskjell og får symptomer på forgiftning med PSP-gift, altså nervegiften, må du ringe 113. Ved inntak av DSP-gift, som gir diarè, gis det vanligvis ingen behandling. Sørg for å få i deg nok væske mens du er syk.

Vil du vite mer?