Nyhetsartikkel

Blir magen bra med FODMAP?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Endret bakterieflora

En diett lav på FODMAP førte til en endring i bakteriefloraen og en reduksjon i totalnivå av kortkjedete fettsyrer, viser studien.

Hustoft forteller at noen få andre studier har evaluert effekt av en lavFODMAP-diett på mikrobiota, men her er resultatene ikke entydige.

- Dette er noe som må forskes på videre, siden eventuelle vedvarende endringer i sammensetning og funksjon av mikrobiota kan være uheldig, sier hun.

Hustoft forteller at lav-FODMAP-dietten er en krevende diett å sette seg inn i.

Dietten deles opp i to faser, der den første fasen - eliminasjonsfasen- består av å begrense inntak av alle FODMAPs.

Fase to handler om å reinnføre FODMAPs. Det er i denne fasen man skal forsøke å identifisere hvilke matvarer man reagerer på, samt i hvor store mengder. Målet er å individualisere dietten.

- Det er komplisert å begynne med, men min erfaring er at flertallet kommer relativt fort inni det. I reintroduksjonsfasen er det en del prøving og feiling, og det er individuelt hvor mye en kan ta tilbake i kostholdet, sier Hustoft.

- Noen ønsker helst ikke å gå igang med faste 2, siden de har fått en god symptomlindring som de ønsker å bevare. Men det er viktig å utføre begge faser for å unngå unødvendige restriksjoner i kosten, sier hun.

Forrige side Neste side