Nyhetsartikkel

D-vitaminer hjelper trolig mot astmaanfall

En Cochrane-gjennomgang har konkludert med at vitamin D-tilskudd kan ha en beskyttende effekt mot alvorlige astmaanfall når de tas sammen med vanlig astmamedisin.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne skriver innledningsvis at lave nivåer av vitamin D i blodet har vært knyttet til en økt risiko for astmaanfall hos barn og voksne med astma. Det er gjort flere kliniske studier for å teste om vitamin D kan forebygge astmaangrep og bedre kontroll av astmasymptomer hos barn og voksne.

Personer med lave nivåer av vitamin D synes å ha større risiko for å få astmaanfall. Forskerne bak denne studien ønsket å få klarhet i om tilskudd av vitamin D kan hjelpe mot disse anfallene.

Studien ble utført av forskere fra flere ulike universiteter, som alle er en del av Cochrane Collaboration, et internasjonalt nettverk av forskere som vurderer medisinske vitenskapelige studier.

Forfatterne skriver at de inkluderte dobbelt-blindede, randomiserte, placebokontrollerte studier av minst 12 ukers varighet i sin gjennomgang. Barn og voksne med en klinisk diagnose av astma var inkludert i studiene.

Gjennomgangen er publisert i The Cochrane Library.

Færre anfall med D-vitamin

Resultene fra gjennomgangen viser at:

Personer med astma som tok vitamin D-tilskudd hadde i gjennomsnitt færre tilfeller av astmaanfall der de trengte behandling av steroider, sammenlignet med gruppen som fikk placebo kosttilskudd.

De som tok tilskudd av vitamin D hadde færre besøk på sykehus på grunn av astmaanfall. (Tre av 100 som tok vitamin D i studiene måtte behandles på sykehus på grunn av astmaanfall, mot seks av 100 som tok placebo kosttilskudd).

Vitamin D så derimot ikke ut til å ha noen effekt på astmasymptomer i det daglige eller på lungefunksjon. Ingen av de involverte i studien døde på grunn av astmaanfall, så det er ikke mulig å si om vitamin D reduserer risikoen for en dødelig astmaanfall.

Forskerne konkluderer dermed med at vitamin D trolig beskytter mot alvorlige astmaanfall. De skriver imidlertid at ytterligere studier med fokus på barn og mennesker som opplever hyppige, alvorlige astmaanfall er nødvendig for å finne ut hvordan de kliniske anbefalingene bør være.

Les også: Astma hos barn

Alle aldre

Astma er en kronisk inflammatorisk sykdom i luftveiene. Inflammasjonen fører til at luftveiene blir overfølsomme, hyperreaktive og trekker seg sammen. Astma er en sykdom som kan opptre i alle aldre, fra spedbarnsalder til pensjonsalder. Forekomsten av astma er økende. Flere gutter enn jenter får sykdommen før 10 års alder, og 6-10 prosent av befolkningen vil på et tidspunkt i livet ha astma.

Forfatterne bak Cochrane-gjennomgangen skriver at forekomsten av astma varierer mye fra land til land. Hos barn varierer utbredelsen av alvorlige astmasymptomer fra nær 0 prosent i India til over 20 prosent i Costa Rica. Hos voksne varierer utbredelsen av diagnostisert astma fra nær 0 prosent i Kina til 21 prosent i Australia.

Forskerne skriver at det er stor interesse rundt bruken av vitamin D for å redusere forverring og bedre kontroll av astmasymptomer. Og at det var derfor de nå ønsket å gjøre denne gjennomgangen.

Les også: Astma og medisiner

Kilder

Referanser

  1. Martineau AR, Cates CJ, et.al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016. The Cochrane Library