Nyhetsartikkel

Daglig kutt i saltinntaket gir stor helselseeffekt

Om man kutter saltinntaket med 1 gram om dagen, kan risikoen for hjertesykdom reduseres betraktelig.

Det viser en studie publisert i BMJ Nutrition Prevention & Health1.

Forskerne bak studien har estimert helsegevinsten av at befolkningen i Kina kutter i det daglige saltinntaket. 

Ifølge studien er saltinntaket i Kina et av de høyeste i verden, i gjennomsnitt 11 gram per dag – over dobbelt så mye som den kinesiske regjeringen anbefaler.

Hjerte-og karsykdom står for 40 prosent av alle dødsfall i Kina, og forfatterne skriver at mye salt i maten er med på å øke blodtrykket. 

Ulike anslag

I denne studien har forskerne estimert hva som skjer med hjertehelsa til mennesker når saltinntaket reduseres på tre ulike måter:  

1. En reduksjon i saltinntaket på 1 gram per dag i ett år.

2. En reduksjon av saltinntaket på 30 prosent innen 2025 - som tilsvarer en gradvis reduksjon med 3,2 gram per dag.  

3. En reduksjon til mindre en fem gram per dag innen 2030 - et mål satt av den kinesiske regjeringen i handlingsplanen for helse og utvikling, "Healthy China 2030".

Forskerne gjorde deretter et anslag over fall i det systoliske blodtrykket i disse gruppene og anslo også risiko for hjerteinfarkt/slag og dødsfall der hjerte-og karsykdom er årsaken. 

Voldsom helsegevinst

Anslagene forskerne har gjort i denne studien viser følgende:

  • Hvis en voksen person i Kina spiser 11 gram salt per dag, kan en reduksjon med ett gram per dag senke gjennomsnittlig systolisk blodtrykk med omtrent 1,2 mmHg. Sett at denne reduksjonen ble oppnådd på et år og opprettholdt i den kinesiske befolkningen, anslår forskerne at rundt 9 millioner tilfeller av hjertesykdom og hjerneslag kan forebygges innen 2030 – og forhindre 4 millioner dødsfall som en følge av dette.
  • Hvis befolkningen kan klare å holde denne reduksjonen i 10 år til, kan det føre til  rundt 13 millioner færre tilfeller av hjerteinfarkt og slag.
  • Videre viser anslagene at om saltinntaket reduseres med 3,2 gram per dag, og at dette opprettholdes i fem år, vil cirka 14 millioner tilfeller av hjertesykdom og slag forebygges innen 2030.
  • Om målet om "Healthy China 2030" oppnås (6 gram reduksjon i saltinntaket per dag), kan dette redusere gjennomsnittlig systolisk blodtrykk med litt over 7 mmHg, og forhindre rundt 17 millioner tilfeller av hjertesykdom og slag.

Flere helsefordeler

Fordelene med en reduksjon i saltinntaket vil gjelde for menn og kvinner i alle aldre over hele Kina, sier forskerne.

Samtidig kan det å redusere saltet i maten gi andre helsefordelere enn redusert risiko for hjerteinfarkt og slag - som å redusere tilfeller av kronisk nyresykdom og magekreft.

Forskerne skriver at denne studien kan påvirke forskning og politikk. Det krever et saltreduksjonsprogram som er gjennomførbart, sammenhengende, bærekraftig og målrettet mot de store matvarekildene for salt i Kina. Som det mest folkerike landet i verden med en befolkning på 1,4 milliarder, vil reduksjon av saltinntaket i Kina også forbedre den globale helsen betydelig, skriver de i sin konklusjon.

 

Kilder

Referanser

  1. Tan M, He F, et.al. Reducing daily salt intake in China by 1 g could prevent almost 9 million cardiovascular events by 2030: a modelling study. BMJ Nutrition Prevention &Health 2022. nutrition.bmj.com
  2. EurekAlert, 1 g cut in daily salt intake could ward off nearly 9 million cases of stroke/heart disease in China, 2022 www.eurekalert.org