Nyhetsartikkel

Diabetes 2: Grønn te og kaffe gir lavere risiko for tidlig død

Å drikke mer enn fire kopper grønn te og to eller flere kopper kaffe per dag, er forbundet med 63 prosent lavere risiko for tidlig død hos personer med diabetes type 2.

Temaside om Korona

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet BMJ Open Diabetes Research & Care i oktober 20201.

Tidligere forskning har antydet at regelmessig inntak av te og kaffe kan være gunstig for helsen på grunn av de ulike bioaktive forbindelsene disse drikkene inneholder.

Deltagerne i studien var 4923 kvinner og menn fra Japan som hadde diabetes type 2. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 66 år. De ble fulgt i en femårsperiode. Informasjonen ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema. I tillegg ble det tatt prøver av blant annet blod og urin for å avdekke andre mulige risikofaktorer.

Lavest risiko hos de som drakk mest

607 av deltagerne drakk ikke grønn te. 1143 drakk opptil en kopp grønn te per dag, 1384 drakk to til tre kopper per dag, og 1784 personer drakk fire kopper grønn te eller mer, per dag. Nesten 1000 av deltagerne drakk ikke kaffe, 1306 drakk opptil en kopp kaffe per dag, 963 drakk en kopp per dag, og 1660 drakk to kopper kaffe per dag, eller mer.

Sammenlignet med de som drakk verken te eller kaffe hadde de som drakk en av delene, eller begge deler, lavere risiko for død - uavhengig av årsak. Lavest risiko ble funnet hos de som drakk mest.

En kopp grønn te per dag reduserte risikoen med 15 prosent, mens fire kopper grønn te eller mer per dag, reduserte risikoen med 40 prosent. En kopp kaffe per dag reduserte risikoen med 19 prosent, mens to eller flere kopper kaffe per dag reduserte risikoen med 41 prosent.

For de som drakk begge deler, ble risikoen ytterligere redusert: 51 prosent lavere for de som drakk to til tre kopper grønn te og to eller flere kopper med kaffe per dag, og 63 prosent lavere for de som drakk fire kopper grønn te - eller mer - per dag, og to eller flere kopper med kaffe per dag.

Begrensninger

Studien er en observasjonsstudie og kan derfor ikke si noe om årsak. Det er flere mulige begrensninger med studien. Blant annet er mengde te og kaffe subjektive målinger. Det ble ikke samlet inn informasjon om inntekt eller utdannelse. Forfatterne påpeker også at grønn te som er tilgjengelig i Japan, ikke nødvendigvis er det samme som grønn te man får kjøpt i andre deler av verden.

Kaffe har en rekke bioaktive forbindelser, inkludert fenoler. Det kan potensielt ha skadelig effekt på sirkulasjonssystemet. I tillegg tror man at koffein kan påvirke insulinproduksjon og insulinfølsomhet.

Kilder

Referanser

  1. Komorita Y, Iwase M, Fujii H. Additive effects of green tea and coffee on all-cause mortality in patients with type 2 diabetes mellitus: the Fukuoka Diabetes Registry. BMJ Open Diabetes Research & Care 2020. drc.bmj.com