Nyhetsartikkel

Diabetes type 2: Ketogen diett eller middelhavsdiett?

Hva har best effekt på langtidsblodsukker, vekt og andre risikofaktorer ved diabetes type 2 og prediabetes - ketogen diett eller middelhavsdiett?

Det har forskere bak en studie som ble publisert i American Journal of Clinical Nutrition i mai 20221, sett næmere på.

Det er ikke enighet om hva som er det optimale kostholdet ved prediabetes eller diabetes type 2. Dette gjelder særlig kosthold med lavt karbohydratinnhold.

Forskerne ønsket å sammenligne to lavkarbodietter. En ketogen diett og en middelhavsdiett. Begge diettene skulle inneholde ikke-stivelsesholdige grønnsaker og unngå tilsatt sukker og raffinert korn. Middelhavsdietten inkluderte belgfrukt, frukt og hele korn, mens den ketogene dietten ekskluderte disse.

Fulgte begge diettene

Diettene skulle sammenlignes for effekten på glukosekontroll og kardiometabolsk risiko.

Deltagerne var 40 personer over 18 år som hadde prediabetes eller diabetes type 2. De fulgte en ketogen diett i 12 uker og en middelhavsdiett i 12 uker - i tilfeldig rekkefølge.

Forfatterne så på endringer i langtidsblodsukker (HbA1c), kroppsfett, fastende insulin, blodsukker, lipider og næringsinnhold.

Totalt fikk de fullstendige data fra 33 personer. Det var ingen forskjell i HbA1c i de to diettene. Triglyserider ble redusert mer på den ketogene dietten, og LDL-kolesterol var høyere etter den ketogene dietten. Vekten ble redusert med åtte prosent på den ketogene dietten og syv prosent ved middelhavsdietten. HDL-kolesterolet økte med 11 prosent på ketogen diett og syv prosent ved middelhavsdietten.

Middelhavsdietten mer bærekraftig

Deltagerne hadde lavere inntak av fiber og tre næringsstoffer på den ketogene dietten sammenlignet med middelhavsdietten. 

Forfatterne konkluderer med at HbA1c var lik etter begge diettene, men bedre enn utgangspunktet. Den ketogene dietten ga større reduksjon i triglycerider, men innebar også potensiell risiko knyttet til forhøyet LDL-kolesterol, og lavere næringsinntak som følge av at den ekskluderte belgfrukt, frukt og hele korn. I tillegg var den ketogene dietten mindre bærekraftig enn middelhavsdietten.

Kilder

Referanser

  1. Gardner CD, Landry MJ, Perelman D, et al.. Effect of a Ketogenic Diet versus Mediterranean Diet on HbA1c in Individuals with Prediabetes and Type 2 Diabetes Mellitus: the Interventional Keto-Med Randomized Crossover Trial. American Journal of Clinical Nutrition 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov