Informasjon

Energi- og næringstett kost

Tilrettelegging av kostholdet til personer med dårlig matlyst og risiko for underernæring

Artikkelen er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet1

Energi- og næringstett kost er ...

 • Beregnet for personer med dårlig matlyst, når målet er å forebygge eller behandle underernæring
 • Matvarer og retter med et noe høyere fett- og proteininnhold enn det som anbefales i nøkkelrådskosten, derfor kan porsjonene være mindre
 • Anbefalt tilgjengelig som standardkost i sykehjem, hjemmesykepleie, ved dagsentre for eldre, og ved enkelte sykehusavdelinger, i tillegg til Nøkkelrådkost 

Aktuelle pasientgrupper

 • Energi- og næringstett kost vurderes for alle som er i risikogruppen for å utvikle underernæring og/eller er underernært
 • Typiske risikogrupper
  • Eldre
  • Demente
  • Enslige
  • Funksjonshemmede
  • Pasienter med kroniske lidelser som for eksempel kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- eller lungesykdommer
  • Personer som er akutt syke eller under rehabilitering kan også ha behov for energi- og næringstett kost i en periode
 • Oppfølging
  • Følg opp mat- og væskeinntak
  • Regelmessig veiing
 • Vurdering
  • Dekker kosten behovet for energi- og næringsstoffer hos brukeren/pasienten?
 • Kostregistrering er et godt hjelpemiddel for å bedømme om pasienten får i seg tilstrekkelig næring
Neste side