Nyhetsartikkel

Energidrikk og helserisiko

En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk.

En amerikansk studie publisert i tidsskriftet JAMA har undersøkt effekten energidrikk har på blant annet blodtrykket og stresshormonene i kroppen.

Resultatene viste at en boks energidrikk gir både økning i blodtrykk og en økning i stresshormonet noradrenalin - noe som kan øke hjertekar risiko.

Forbrukerrådet i Norge hevder at energidrikker har tatt grep om store miljøer blant barn og unge og er i ferd med å bli en fast del av kostholdet for mange barn og unge.

En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser èn av tre ungdommer drikker energidrikker, og at nesten 40 prosent av disse drikker det ukentlig.

Forbrukerrådets fagdirektør for produktsikkerhet, mat og handel, Gunstein Instefjord, sier til NHI.no at resultatene fra JAMA er urovekkende.

- Når vi har gjort en kartlegging av barn og unge sitt forbruk av energidrikk, er det fordi dette er et produkt det er knyttet bekymringer til. Studien i JAMA bekrefter at det her er grunn til bekymringene. Desto viktigere er det at vi får ned forbruket hos barn og unge, sier han.

- Vi ønsker en streng regulering av markedsføring rettet mot barn og unge da energidrikker er svært usunne produkter som inneholder store mengder sukker i tillegg til koffein og andre stimulerende stoffer. Koffein kan gi søvnproblemer og konsentrasjonsvansker og er ikke anbefalt for barn og unge som er i en sårbar vekstfase, sier Instefjord.

- Bør være forsiktige

Forskerne bak JAMA-studien skriver innledningsvis at forbruket av energidrikk har vært koblet til alvorlige hjertekar hendelser, muligens relatert til koffein og andre sentralstimulerende midler.

Studien er liten, 25 forsøkspersoner er inkludert, men disse ble randomisert til to grupper: Den ene gruppen drakk energidrikk, mens den andre drakk placebo. Dette skulle gjøres på to ulike dager med omtrent to ukers mellomrom. Deltakerne, som alle var friske unge voksne, ble bedt om å avstå fra å drikke alkohol eller koffein i 24 timer før hver studiedag.

Før og 30 minutter etter at hver drink ble konsumert, målte forskerne deltakernes blodtrykk, puls, koffeinnivåer og blodsukkerverdier, samt frigjøring av stresshormonet noradrenalin. Noradrenalin øker blodtrykket og påvirker hjertets evne til å trekke seg sammen og endrer hjertefrekvens og pust som svar på stress.

En halvtime etter at deltagerne har inntatt drikken, var det systoliske blodtrykket steget i snitt 6.6 mm Hg for de som drakk energidrikken, i forhold til 3,3 mm Hg for de som drakk placebodrikken.

Nivået av stresshormon økte med 74 prosent i gruppen som drakk energidrikk, i motsetning til gruppen som drakk placebo – her økte nivået med 33 prosent.

Anna Svatikova ved Mayo Clinic i Minnesota er en av forfatterne bak studien. Hun sier til Medical News Today at økning i blodtrykk og stresshormon i forbindelse med inntak av energidrikk kan disponere for økt risiko for hjerteproblemer - selv hos friske mennesker. Hun mener disse resultatene tyder på at folk bør være forsiktige ved inntak av energidrikker på grunn av mulig helserisiko.

Smaker godt

Forbrukerrådet legger også vekt på at energidrikker er svært usunne produkter som inneholder store mengder sukker i tillegg til koffein og andre stimulerende stoffer.

Spesielt bekymringsfullt er det derfor at markedsføringen av energidrikker treffer barn og unge. Hele 22 prosent av de yngste barna (10–12 år) oppgir at de drikker energidrikker fordi de har sett reklame for produktet. Undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser også at produktene har en smak som appellerer til barn og unge: 8 av 10 barn og ungdommer sier at de drikker energidrikker fordi det smaker godt.

– Vi vet at barn og unge er spesielt mottakelige for markedsføring. Disse produktene er utformet for å appellere til barn og unge, både med tanke på smak, emballasje og markedsføring. Når så mange av de yngste barna kjøper disse produktene fordi de har sett reklame for dem, viser det en kritikkverdig markedsføringsstrategi fra produsentene, sier Instefjord.

Det er imidlertid ulik oppfatning om det å innta energidrikk er et risikoprosjekt:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert innholdet i energidrikker og konkluderer med at det er usannsynlig at innholdet i energidrikker "kan representere en risiko for negative helseeffekter hos barn". Men de skriver at koffeininnholdet vil kunne føre til økt innsovningstid og redusert søvnlengde.

Kilder

Referanser

  1. Svatikova A , N Covassin, et al. A Randomized Trial of Cardiovascular Responses to Energy Drink Consumption in Healthy Adults. JAMA 2015. DOI:0.1001/jama.2015.13744
  2. http://www.medicalnewstoday.com/