Nyhetsartikkel

Energidrikker - hvordan påvirker de barns helse?

Barn og unge som drikker energidrikker ofte, har økt risiko for helse- og adferdesproblemer. Men forskningen kan ikke bevise årsaken.

En studie publisert i BMJ Open1 har undersøkt konsekvensene av barn og unges forbruk av energidrikker.

Studien var ønsket av den britiske regjeringen, på grunn av bekymringen for hvilken effekt energidrikkene kan ha på barns helse og adferd.

Koffeinholdige energidrikker markedsføres blant barn og unge, og denne systematiske oversiktsartikkelen viser at opptil halvparten av barn på verdensbasis drikker energidrikker ukentlig eller månedlig. Forskerne konkluderer med at det å drikke ofte (5 eller flere dager i uken) var forbundet med blant annet lav psykisk og fysisk velvære.

Å gjøre randomiserte studier på barn, unge og energidrikker blir ikke gjort av etiske grunner. Derfor er det vanskelig å bevise at energidrikking er årsaken til dårlig helse.

Gutter drikker mer enn jenter

Forskerne inkluderte 15 tidligere studier i sin analyse som enten sa noe om hvor mye og ofte barna drikker energidrikker, eller hvordan forbruket kan påvirke helse og adferd. 

Resultatene viser at gutter drakk mer enn jenter, og at forbruket har en tendens til å øke med alderen.

Å drikke energidrikker var forbundet med mer hodepine, søvnproblemer, alkoholbruk, røyking, irritabilitet og ekskludering på skolen. Men forskerne understreker at dokumentasjonen er svak. 

Hjerte/kar-effekter av energidrikk

Sport og skole

Noen av studiene som var inkludert i oversikten fant at de fleste drakk energidrikker i forbindelse med fester, eksamener, sammen med venner eller med familie. Motivene for å drikke var blant annet smak, energi, nysgjerrighet, undertrykke appetitt og for å prestere i sport.

Det kan tyde på at barn og unge har lite kunnskap om innholdet i disse drikkene, og at barn som visste at innholdet kunne være skadelig, drakk mindre. Dermed vil trolig utdannelse føre til at man drikker mindre. 

Både oversikten og dataanalysen fant at barn som drakk energidrikker, rapporterte om hodepine, magesmerter og søvnproblemer oftere enn de som ikke gjorde det. De fleste studiene var tverrsnittsstudier, men noen i oversikten var langsgående, og viste endringer over tid.

Oversikten viste at det å drikke energidrikker hadde en viss sammenheng  med selvskading, selvmordsatferd, alkoholbruk, røyking, stoffmisbruk, hyperaktivitet, irritasjon, sinne og skoleprestasjoner, fremmøte på skole og ekskludering på skolen. Forskerne skriver at dette var forenlig med funn rapportert i ikke-systematiske oversikter. 

Energidrikker og helserisiko

Hvor mye er for mye?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)2 har gjort en risikovurdering for Mattilsynet om energidrikker, som sist er oppdatert i 2019.

De konkluderer med at barn og unge som drikker energidrikker, kan få "både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye, spesielt over kort tid". Årsaken til dette er innholdet av koffein. Litt av og til, derimot, er ikke forbundet med slike negative helseeffekter. 

VKM skriver at et inntak av koffein på over 1,4 mg per kilo kroppsvekt per dag, kan gi risiko for søvnproblemer. "Dersom inntaket er over 3 mg per kilo kroppsvekt per dag, er det risiko for generelle negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet".

Men hvor mye koffein er det i energidrikker? Ifølge VKM er det ulike mengder koffein i ulike energidrikker. De skriver: Flere energidrikker inneholder 32 mg koffein per desiliter (dl =100 ml) energidrikk. Det tilsvarer 160 mg koffein i en halvliters boks og 80 mg koffein i en 250 ml-boks. Det vil si at barn som veier rundt 30 kg tåler bare en halv 250 ml-boks per dag, mens en ungdom på cirka 60 kg kan drikke hele boksen uten at det er sannsynlig at det vil påvirke søvnkvaliteten.

Kilder

Referanser

  1. Khouja C,Kneale D, et.al. Consumption and effects of caffeinated energy drinks in young people: an overview of systematic reviews and secondary analysis of UK data to inform policy . BMJ Open 2022. doi:10.1136/bmjopen-2020-047746 DOI
  2. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/energidrikkervurderingaveventuellenegativehelseeffekterhosbarnogunge.4.3533fa35166534fbf7cde5ab.html