Informasjon

Fiskeolje kan forverre hjertesykdom

I de fleste tilfeller er omega-3 fettsyrer fra fisk og fiskeolje svært gunstig for helsen og hjertet, men ikke alltid. For ved enkelte hjertesykdommer kan Omega-3 fettsyrer forverre tilstanden.

Fiskeolje kan være farlig

De aller fleste av oss har godt av å spise mer fisk og fiskeolje, men i følge Harvards Health letter fra juli 2008, gjelder ikke dette alle. For de med kraftig angina, alvorlig svekket hjertefunksjon, eller potensielt dødelige rytmeforstyrrelser i de nedre hjertekamrene, er ikke omega-3 fettsyrer nødvendigvis gunstig.

I følge Helsedirektoratet er det mye som tyder på at fet fisk og Omega-3 fettsyrer fra fisk kan redusere risikoen for dødelige hjerteinfarkt - særlig blant de som har økt risiko for dette.

Videre skriver Helsedirektoratet at dokumentasjonen om nytten av fisk og fiskefett på helse ikke er tilstrekkelig til at de vil gi detaljerte anbefalinger om mengde fisk og hva slags fisk eller fiskefett vi bør spise.

En studie fra The Journal of the American Medical Association (JAMA) fra 20051 konkluderer med at det ikke finnes bevis for at omega-3 fettsyrer forebygger livstruende hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkeltakykardi), snarere tvert i mot.

Ble verre da de spiste mer fisk eller fiskeolje

I en nyere studie fant forskere til sin overraskelse at menn med angina som lett lot seg utløse, ble verre da de spiste fet fisk eller inntok fiskeolje mer enn to ganger i uken.

En annen studie viste at de som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter og inntok høye doser med fiskeolje, hadde flere episoder med livstruende hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkeltakykardi) enn de som tok placebo (narremedisin). To andre studier har sett på det samme. Den ene konkluderte med at fiskeolje forebygget slike hendelser, mens den andre konkluderte med at fiskeoljen ikke hadde noen innvirkning - verken i negativ eller positiv retning.

Noen bør være forsiktige med Omega-3 - for resten er det gunstig

I følge ekspertene Harvard viser til, har forsøk vist at den forebyggende effekten ved Omega-3 fettsyrer virker ved å undertrykke aktiviteten i såkalte hypereksitable celler som befinner seg i arrvev eller i hjertemuskulatur som ikke får nok oksygen. Dette fungerer utmerket dersom man har mye friskt hjertevev, men hos de som har alvorlig hjertesykdom, som har vedvarende for lav oksygentilførsel, kan fiskeoljen få hjertet til å stanse.

De som har vanskelig kontrollerbar angina, alvorlig hjertefeil eller implanterbar hjertestarter, anbefales derfor å være forsiktig med inntak av Omega-3 fettsyrer gjennom fisk og fiskeoljer. Alle andre kan med fordel spise mye fisk - og gjerne fet fisk som er rik på Omega-3 fettsyrer.

Kanadiske helsemyndigheter anbefaler ikke Omega-3 ved alvorlig hjertesykdom

En metaanalyse som ble publisert i Canadian Medical Association Journal (CMAJ)i januar 20082, konkluderte med at det varierer hvordan pasienter med implantert hjertestarter reagerer på tilskudd med fiskeolje. Derfor bør man være forsiktig med å anbefale tilskudd med fiskeolje til denne pasientgruppen.

En annen artikkel som ble publisert i samme utgave av CMAJ3, konkluderer med at det er svake bevis fra metaanalyser om at Omega-3 fettsyrer forebygger hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelarytmi) og hjertekardødelighet. Kanadiske helsemyndigheter anbefaler ikke Omega-3 fettsyrer som forebygging ved alvorlig hjertesykdom.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. M.H. Raitt, W.E. Connor, C. Morris, J.Kron, B.Halperin, S.S. Chugh, J.McClelland, J.Cook, K. MacMurdy, R. Swenson, S.L. Connor, G.Gerhard, D.F. Kraemer, D. Oseran, C. Marchant, D. Calhoun, R. Shnider, J.McAnulty. Fish Oil Supplementation and Risk of Ventricular Tachycardia and Ventricular Fibrillation in Patients With Implantable Defibrillators . JAMA 2005; 293: 2884-91.
  2. D.J.A. Jenkins, A.R. Josse, J.Beyene, P.Dorian, M.L. Burr, R. LaBelle, C.W.C. Kendall, S.C. Cunnane . Fish-oil supplementation in patients with implantable cardioverter defibrillators: a meta-analysis. CMAJ 2008; 178: 157-64. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  3. G.M. Nair, S.J. Connolly . Should patients with cardiovascular disease take fish oil?. CMAJ 2008; 178: