Nyhetsartikkel

Frukt og rødvin - hvordan påvirker det brystkreftrisikoen?

Brystkreft rammer stadig flere kvinner. Mens inntak av frukt i tenårene ser ut til å ha en beskyttende effekt, har trolig økt inntak av rødvin motsatt virkning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser to ulike studier som i mai 2016 ble publisert i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Den ene studien handler om fruktinntak i ungdomsårene. Studien viser at et høyt inntak i disse årene er forbundet med lavere risiko for brystkreft.

Når det kommer til alkohol, er situasjonen en annen. Dette er temaet i studie nummer to. Den viser at et økt alkoholinntak senere i livet er forbundet med høyere risiko for brystkreft.

Det er ikke noe nytt at frukt og grønnsaker potensielt kan beskytte mot kreft, men forskningsbevisene har ikke vært gode. Og de fleste studiene er gjort på eldre kvinner - en tid av livet der brystvevet ikke er mest sårbart for kreftfremkallende påvirkninger.

Eple, banan og druer

banan

Et forskerteam fra USA undersøkte derfor 90.000 sykepleiere over en periode på 20 år. Kvinnene rapporterte om kostholdet sitt i tidlig voksen alder.

Forskerne fant at det å spise mye frukt i ungdomsårene, var forbundet med omtrent 25 prosent lavere risiko for å få brystkreft midt i livet.

Spesielt var et stort forbruk av eple, banan og druer i ungdomsårene, samt appelsiner og grønnkål i tidlig voksen alder, signifikant forbundet med en redusert brystkreftrisiko.

Det ble ikke funnet noen lignende reduksjon i risiko blant dem som drakk fruktjuice.

Forfatterne sier funnene er i tråd med kreftforebyggingens råd om å spise mer frukt og grønnsaker, og at forskningen tyder på at matvalget i ungdomsårene kan være spesielt viktig.

Ifølge en nyhetsmelding fra BMJ, sier forfatterne at det trengs mer bevis for å kunne trekke konklusjoner angående sammenhengen mellom ungdommers inntak av frukt og grønt og kreftrisiko. Men det er kjent at disse matvarene er gunstige for helsen, så arbeidet med å øke forbruket blant mennesker i alle aldre bør fortsette.

Alkohol og risiko

rdvin

I den andre studien er det danske forskere som har testet effekten av endringer i alkoholinntaket og risikoen for brystkreft og hjertesykdom.

BMJ skriver i nyhetsmeldingen at alkohol er ansvarlig for omtrent 11 prosent av kvinnelige brystkrefttilfeller i Storbritannia.

Forskerne fulgte helsen til nesten 22 000 kvinner rundt overgangsalderen i Danmark og fant ut at kvinner som økte sitt inntak av alkohol med to drinker per dag over fem år, hadde rundt 30 prosent økt risiko for brystkreft. På den andre siden hadde de omtrent 20 prosent redusert risiko for koronar hjertesykdom, sammenlignet med kvinner med et stabil alkoholinntak.

Men resultatene for kvinner som reduserte sitt alkoholinntak i løpet av denne femårsperioden ble ikke signifikant forbundet med redusert risiko for brystkreft eller hjertesykdom. Resultatene for brystkreft og alkohol er i tråd med tidligere forskning, men effekten av alkohol og risiko for hjertesykdom er fortsatt usikkert, ifølge forfattere.

"Det kan være noen fordeler med lavt til moderat inntak av alkohol, men dette kan oppveies ved en økt risiko for brystkreft og andre tilleggslidelser, sier forskerne.

Både den amerikanske og den danske studien er observasjonsstudier, det er derfor potensielt andre faktorer som kan påvirke resultatene.

Det er også viktig å påpeke at risikoøkningene som her er påvist, er såkalte relative risikoøkninger det store befolkningsgrupper sammenlignes. Når slike tall omregnes til det som er risikoen for den enkelte kvinne, til det som betegnes absolutt risiko, så er risikoøkningen nesten ubetydelig.

Kilder

Referanser

  1. FArvid M, Chen W, et.al. Fruit and vegetable consumption in adolescence and early adulthood and risk of breast cancer: population based cohort study. bmj 2016. dx.doi.org
  2. Dam M, Hvidtfeldt U, et.al. Five year change in alcohol intake and risk of breast cancer and coronary heart disease among postmenopausal women: prospective cohort study. bmj 2016. dx.doi.org