Informasjon

Giftig sopp

Giftig sopp som inntas kan i tidlige faser gi symptomer som brekninger, magesmerter og diaré. Dersom det tar flere timer eller dager før symptomene oppstår, kan dette være et tegn på alvorlig forgiftning.

Dersom du eller barnet ditt har spist sopp, og du er redd for at den skal være giftig, må du ikke nøle med å kontakte Giftinformasjonen på telefonnumer: 22 59 13 00

Vi har mye fin matsopp i Norge, og mange synes det er kjekt å sanke sopp selv. Dessverre har vi også en del giftig sopp, og disse vokser ofte tett opptil de spiselige typene. De fleste av oss er forsiktige med hva vi plukker, men noen ganger hender det at vi tar feil, eller at et barn smaker på en sopp det absolutt ikke burde smakt på.

Giftinformasjonen har i gjennomsnitt hatt rundt 900 henvendelser om sopp i året i perioden 2011 til 2017. 

- I år (2017) er det en god sesong, så antallet henvendelser er økt i forhold til tidligere år. Hittil i år (midten av september 2017) har vi hatt 1040 henvendelser, en økning på 15 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for de siste seks årene, sier Kristin Opdal Seljetun, som er veterinær, seniorrådgiver og soppsakkyndig ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

I 2019 melder Giftinformasjonen også en økning på 15 prosent i antall henvendelser angående giftig sopp, sammenlignet med tidligere år. (red. anm.)

De fleste av henvendelsene dreier seg om inntak eller mistanke om inntak av sopp.

- 88 prosent av henvendelsene har vært etter akutt eksponering for sopp hos mennesker eller dyr. Av henvendelsene som er registrert hittil i år (september 2017) har 64 prosent, omtrent 550 henvendelser, vært om barn som har spist sopp, eller der det er mistenkt at de har spist sopp, sier Opdal Seljetun.

Det kan være vanskelig å sammenligne tall fra ulike sesonger, ettersom soppsesongene er svært variable.

- I en dårlig sesong er det naturlig nok færre forgiftninger. Fra januar til midten av september 2017 har vi hatt 15 innleggelser på sykehus med mistanke om alvorlig forgiftning, sier Opdal Seljetun.

Viktig med rask behandling

Dersom du mistenker at du eller barnet ditt har spist giftig sopp, er det viktig at du tar kontakt med Giftinformasjonen eller lege raskt. Ifølge Giftinformasjonen gir rask behandling større sjanse for å unngå meget alvorlige forgiftninger eller varig skade. Når du tar kontakt med Giftinformasjonen, er det viktig at du kan beskrive soppen du har spist. Eventuelt kan sopprester fra maten eller eventuelt fra oppkast brukes til å analysere hva slags type gift det kan være. Du kan også gå tilbake til funnstedet og se om du finner flere sopp av samme slag.

Ifølge Botanisk museum i Oslo kan de første symptomene på soppforgiftning være brekninger, magesmerter og diaré. Noen tror at det ikke er så farlig dersom det tar lang tid før symptomene dukker opp. Men dersom det tar fra timer og opptil flere dager før symptomene inntrer, så kan dette faktisk tyde på at det er en alvorlig type forgiftning. I verste fall kan organer som nyrer og lever skades. Dødsfall på grunn av forgiftninger kan forekomme, men det skjer heldigvis svært sjelden. Det samme gjelder forgiftninger som blir så alvorlige at du må få transplantert nye nyrer eller lever.

Neste side