Informasjon

Giftig sopp

Dersom du eller barnet ditt har spist sopp, og du er redd for at den skal være giftig, må du ikke nøle med å kontakte Giftinformasjonen.

Mulig fleinsopp. Colourbox

Hopp til innhold

Vi har mye fin matsopp i Norge, og mange synes det er kjekt å sanke sopp selv. Dessverre har vi også endel giftig sopp, og disse vokser ofte tett opptil de spiselige typene. De fleste av oss er forsiktige med hva vi plukker, men noen ganger hender det at vi tar feil, eller at et barn smaker på en sopp det absolutt ikke burde smakt på.

Giftinformasjonen får ca. 600 henvendelser angående sopp hvert år. Av disse henvendelsene er omtrent en tredjedel generelle spørsmål om sopp, mens to tredjedeler dreier seg om mistanke om forgiftning. 80 prosent av disse tilfellene dreier seg om barn som har spist sopp.

Viktig med rask behandling

Dersom du mistenker at du eller barnet ditt har spist giftig sopp, er det viktig at du tar kontakt med Giftinformasjonen eller lege raskt. I følge Giftinformasjonen gir rask behandling større sjanse for å unngå meget alvorlige forgiftninger eller varig skade. Når du tar kontakt med Giftinformasjonen, er det viktig at du kan beskrive soppen du har spist. Eventuelt kan sopprester fra maten eller evt. fra oppkast brukes til å analysere hva skags type gift det kan være. Du kan også gå tilbake til funnstedet og se om du finner flere sopp av samme slag.

I følge Botanisk museum i Oslo er de første symptomene på soppforgiftning brekninger, magesmerter og diarè. Noen tror at det ikke er så farlig dersom det tar lang tid før symptomene dukker opp. Men dersom det tar fra timer og opptil flere dager før symptomene inntrer, så kan dette faktisk tyde på at det er en alvorlig type forgiftning. Dette er gift som virker på cellene, og som i verste fall kan skade organer som nyrer og lever. Dødsfall på grunn av forgiftninger kan forekomme, men det skjer heldigvis svært sjelden. Det samme gjelder forgiftninger som blir så alvorlige at du må få transplantert nye nyrer.