Informasjon

Giftig sopp

Tungt fordøyelig

Noen ganger kan du føle deg dårlig etter å ha spist sopp uten at det er noe galt med soppen. Det kan være at du har forspist deg, eller det kan komme av at sopp er tungt fordøyelig. Noen kan også oppleve å føle seg dårlig fordi de blir redde for at de skal være forgiftet. Dersom du skal på sopptur, er det best om du holder deg til de matsoppene som ikke er så lette å forveksle med giftig sopp. Disse er: kantarell, steinsopp, piggsopp, fåresopp, matblekksopp og matriske. Husk at ulike typer sopp kan kreve ulik tilberedning.

Du bør også unngå spiselig sopp dersom den vokser tett ved sterkt trafikkerte veier, i nærheten av fabrikker som slipper ut miljøfarlig avfall, i områder som sprøytes med plantevernmidler, rå sopp, og selvsagt gammel eller bedervet sopp. Husk at sopp har like dårlig holdbarhet som rått kjøtt. Matsopp som har ligget i samme kurv som de giftigste soppene (grønn fluesopp, hvit fluesopp, spiss giftslørsopp og butt giftslørsopp) skal kastes.

Noen tror at de kan kjenne på smaken om soppen er giftig. Dette stemmer ikke. Det er veldig viktig at du er nøye med å artsbestemme sopp før du smaker på den, og at du bare spiser sopp du er sikker på at ikke er giftig.

Forrige side Neste side