Informasjon

Giftig sopp

Giftig sopp som inntas kan i tidlige faser gi symptomer som brekninger, magesmerter og diaré. Dersom det tar flere timer eller dager før symptomene oppstår, kan dette være et tegn på alvorlig forgiftning.

Forrige side