Informasjon

Høyt kolesterol - hjelper kostendringer og trening?

Høyt kolesterol fører ofte til at man blir oppfordret til å gjøre kostendringer og drive med fysisk trening. Men hvor godt hjelper slike tiltak?

Temaside om Korona

Høyt kolesterol, hyperlipidemi, er en viktig risikofaktor for å utvikle hjertekarsykdom. Ikke-medikamentell behandling bør forsøkes hos de fleste før man starter med fettsenkende (lipidsenkende) legemidler. Behandling er aktuelt hos de som har for høye lipidverdier og/eller har forhøyet totalrisiko for å utvikle hjertekarsykdom.

høyt kolesterol
Animasjon om høyt kolesterol

Kostendringer og fysisk trening påvirker lipidverdiene, men hvor godt virker tiltakene? Hvor mye endres kolesterolet? Og hvilke tiltak gir best resultater?

De ulike lipidene

I dagligtale snakker vi om høyt kolesterol, men i blodet finnes ulike typer lipider (fettstoffer). For praktiske formål skiller vi mellom total-kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider. HDL-kolesterol ("high density lipoproteins") betegnes ofte "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. LDL-kolesterol ("low density lipoproteins") er det farlige kolesterolet. Høye konsentrasjoner av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for åreforkalkning. Hos pasienter med overvekt og lite mosjon ser man ofte økt nivå av LDL-kolesterol og triglyserider. 

60–70 prosent av kolesterolet i blodet finnes i LDL-partiklene, 25–35 prosent i HDL. Det er store individuelle forskjeller i fordelingen mellom LDL- og HDL-kolesterol i serum. Derfor kan risikoen for hjertekarsykdom være forskjellig selv om to personer har like høyt totalkolesterol. Med andre ord: det beste er å ha mye HDL- og lite LDL-kolesterol. 

Neste side