Informasjon

Høyt kolesterol - hjelper kostendringer og trening?

Omlegging av livsstilen

Det tar tid fra du legger om livsstilen gjennom kostendringer og økt fysisk trening, til det foreligger målbare resultater. Derfor bør slik behandling pågå i minst seks måneder før man tar stilling til om livsstilsendringene er tilstrekkelig alene, eller om man bør starte med lipidsenkende midler (statiner) i tillegg. Unntaket er pasienter med etablert hjerte- og karsykdom der man ofte vil begynne med medikamentell behandling og livsstilomlegging samtidig.

Selv om den totale mengden kolesterol i blodet ikke reduseres i betydelig grad av kostregulering og mosjon, ser man at fordelingen blir bedre. Både mosjon og hjerte-riktig kosthold øker det gode kolesterolet (HDL) og reduserer det farlige kolesterolet (LDL). Dette gjelder også hos pasienter som bruker statiner. Derfor er mosjon og kostregulering anbefalt for alle!  

Forrige side Neste side