Nyhetsartikkel

Ingen effekt av omega-3 tilskudd mot demens

Omega 3-tilskudd sinker ikke kognitiv svekkelse hos eldre mennesker.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser resultatene av en stor klinisk studie som ble publisert i Journal of the American Medical Association i august 20151. Resultatene ble også gjengitt i en artikkel på nettsidene til National Institutes of Health2.

Vitaminer og mineraler mot øyesykdom

Studien hadde over 4000 deltagere, hvorav 3500 gjennomgikk de kognitive testene. Alle deltagerne hadde tidlig eller middels aldersbetinget makuladegenerasjon (skarpsynsvekkelse). Gjennomsnittsalder var 72 år, og 58 prosent var kvinner. Studien varte i fem år.

Deltagerne ble tilfeldig fordelt på fire grupper. En av gruppene fikk placebo, en fikk omega-3 tilskudd, en fikk lutein og zeaxanthin (næringsstoffer som det finnes mye av i grønne bladgrønnsaker), og en gruppe fikk Omega-3 og lutein/zeaxanthin.

Resultatene viste at omega-3 tilskudd ikke bidro til å redusere kognitiv svikt. Forskerne bak studien har tidligere funnet at en bestemt kombinasjon av kosttilskudd kan redusere aldersbetinget makuladegenerasjon, som er en viktig årsak til synstap blant eldre. Studien fant at høye doser av visse vitaminer og mineraler kan sinke utviklingen av denne øyesykdommen. I den nye studien ønsket forfatterne også å undersøke om omega 3-tilskudd ga kognitive fordeler.

Les også: Liten effekt med omega-3

Test i kognitiv funksjon

Forfatterne sier i en uttalelse at der studier har sett på kosthold og helse, har man sett fordeler ved å spise fisk, som for eksempel laks og tunfisk, jevnlig. Dette har gitt lavere andel av aldersbetinget makuladegenerasjon, mindre hjertesykdom, og muligens mindre demens.

Deltagerne gjennomgikk en test i kognitiv funksjon ved studiens start, og deretter etter to år og etter fire år. Scoren på testene avtok over tid, til et omfang som var likt i de ulike gruppene. Dette indikerer at ingen av kombinasjonene hadde noen innvirkning.

I en uttalelse til National Institutes of Health (i USA) sier forskeren som ledet studien, at det kan hende at tidspunktet, når i livet man tar slike næringstilskudd, eller det å innta dem i et bestemt måltidsmønster, kan ha en innvirkning. Forskeren mener at det må flere studier til for å se om det å ta tilskudd tidligere i sykdomsutviklingen, for eksempel ved Alzheimers sykdom, utgjør noen forskjell.

Les også: Hvor super er supermaten?

Kilder

Referanser

  1. Chew EY, Clemons TE, Agron E et al. Effect of Omega-3 Fatty Acids, Lutein/Zeaxanthin, or Other Nutrient Supplementation on Cognitive Function. JAMA 2015; 314(8): 791-801. jama.jamanetwork.com
  2. NIH study shows no benefit of omega-3 or other nutritional supplements for cognitive decline - National Institutes of Health www.nih.gov