Informasjon

Kaffedrikkere rammes sjeldnere av demens

En finsk-svensk studie viser at kaffe er et effektivt middel mot demens senere i livet.

Tre til fem kopper daglig. Det er mengden kaffe som skal til for å minske risikoen for å få demens senere i livet, viser en ny studie gjennomført ved Kuopios universitet i Finland i samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm. Studien er publisert i januarnummeret av Journal of Alzheimer´s Disease. Den viser at om mennesker midt i livet drikker opp til fem kopper kaffe om dagen, vil sjansen for å få demens eller Alzheimer reduseres betraktelig.

Halvert risiko

Målet med studien var å undersøke hva kaffedrikking blant 40 og 50-åringer betyr for utviklingen av demens på sikt. Utviklingen av sykdommen starter flere titalls år før pasienten får diagnosen, og man vet at kaffe har en langsiktig virkning på sentralnervesystemet.

Deltagerne i studien var middelaldrende mennesker som ble inndelt i tre grupper: de som drakk 0-2 kopper om dagen, 3-5 kopper og mer enn fem kopper. Studien viser at mengde kaffe var avgjørende for resultatet. De som drakk tre til fem kopper kaffe daglig, (moderate mengder) fikk redusert sjansen for å bli rammet av demens og Alzheimer senere i livet betraktelig i forhold til de som bare drakk litt. De som drakk moderate mengder kaffe, fikk redusert risikoen med 65 prosent.

Forskningsleder Miia Kivipelto konkluderer med at siden kaffekonsumet verden over er stort, kan resulatet av studien brukes til å forebygge eller utsette debuten av demens. Identifiseringen av mekansimene som viser hvordan kaffe beskytter mot demens og Alzheimer kan også bidra til å utvikle ny terapi for disse sykdommene.

Karelenprosjektet

Forskerne fra Finland og Sverige brukte data fra det såkalte Karelenprosjektet i studien. Her inngår over 1400 personer som finske forskere har fulgt siden 70-tallet. Da deltagerne var midt i livet, svarte de på spørsmål om kaffevanene sine. Tyve år senere ble det gjort en oppfølging som viste at 61 personer hadde utviklet demens. Av dem hadde 48 personer utviklet Alzheimer.

Tidligere har studier vist at kaffe beskytter mot Parkinson, type 2- diabetes og hjerte- og karsykdommer. - Kaffe inneholder antioksidanter og andre stoffer som er nevrologisk beskyttende. Derfor er det logisk at det også beskytter mot demens, sier Miia Kivipelto til Dagens nyheter.

Vil du vite mer?