Nyhetsartikkel

Kaffedrikkere lever lenger

Et moderat kaffeinntak med eller uten tilsatt sukker, er forbundet med et lengre liv.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Annals of Internal Medicine i mai 20221.

Tidligere studier har antydet at det er en sammenheng mellom å drikke kaffe og redusert risiko for tidlig død, men de har ikke skilt mellom kaffe med sukker, kunstige søtningsmidler, eller kaffe uten søtning.

Dette ville forskerne bak den aktuelle studien finne ut mer om. Gjennom UK Biobank rekrutterte de en halv million deltagere i perioden 2006 til 2010. De gjennomgikk en rekke spørsmål, intervju, fysiske mål og medisinske tester. 171 616 av deltagerne fylte ut minst ett spørreskjema og møtte kriteriene for studien. Kriteriene inkluderte at deltagerne måtte være uten kreft og kardivaskulær sykdom ved studiens start. Gjennomsnittsalderen på deltagerne var 55,6 år.

Les også: Hva er sant om kaffe?

Lavere risiko for død uansett årsak

Resultatene fra studien viste at 55 prosent av deltagerne drakk kaffe uten søtning. 14 prosent drakk kaffe med sukker, 6 prosent drakk kaffe med kunstig søtning og 24 prosent drakk ikke kaffe. De som drakk kaffe, ble sortert i grupper etter hvor mange kopper med kaffe de drakk per dag.

I løpet av de syv årene studien varte, døde 3177 av deltagerne. 1725 døde av kreft og 628 døde av kardiovaskulær sykdom. Etter å ha tatt høyde for andre faktorer som kan påvirke risikoen for død, fant forfatterne at kaffedrikkere hadde lavere risiko for tidlig død uansett årsak, enn de som drakk kaffe.

Les også: Hvor mye kaffe er for mye?

Gjaldt alle typer kaffe

Disse fordelene så man for alle typer kaffe, inkludert malt kaffe, pulverkaffe og koffeinfrie varianter. Best effekt fant man hos de som drakk to til fire kopper kaffe om dagen. Blant dem var risiko for tidlig død 30 prosent mindre sannsynlig, uavhengig av om de hadde sukker i kaffen eller ikke.

De som drakk kaffe med kunstig søtning, levde ikke lenger enn de som ikke drakk kaffe. Forskerne tror at dette resultatet kan være misvisende, på grunn av høyere andel negative helsefaktorer som fedme og høyt blodtrykk blant de som brukte kunstig søtning.

Les også: Kaffe endrer døgnrytmen

Best effekt med moderat inntak

Funnene stemmer med det som er funnet i tidligere studier. Forskningen viser en u-formet kurve der de som drikker moderate mengder kaffe lever lenger enn de som drikker mye kaffe eller ikke drikker kaffe.

Selv om funnene antyder at tilsatt sukker ikke fjernet helseeffektene av kaffe, advarer forskerne mot sukkerholdig drikke. Fra før av er det godt kjent at sukker har en negativ innvirkning på helsen. 

Det fremgår ikke av studien om det er kaffen som har disse helsemessige betydningene, eller om kaffen er uttrykk for andre underliggende faktorer av betydning for helsen.

Kilder

Referanser

  1. Liu D, Li ZH, Shen D, Zhang PD et al.. Association of Sugar-Sweetened, Artificially Sweetened, and Unsweetened Coffee Consumption With All-Cause and Cause-Specific Mortality A Large Prospective Cohort Study. Annals of Internal Medicine 2022. www.acpjournals.org
  2. Medscape: Coffee drinkers - even those with a sweet tooth - live longerForfatter: Pass W