Nyhetsartikkel

Kalsiumtilskudd kan øke risikoen for polypper i tarmen

Tilskudd av kalsium, med og uten vitamin D, kan øke risikoen for små utvekster i tarmen (polypper). Polypper er ikke kreft, men noen kan utvikle seg til kreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

 

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet Gut i mars 20181.

Polypper er utvekster på slimhinnen i tykktarmen (kolon) og endetarmen (rektum). De er vanligvis godartede, men i noen tilfeller kan de utvikle seg til kreftsvulster (kolorektal kreft). Polypper gir i de fleste tilfeller ikke symptomer, men hos noen fører de til blod i avføringen og avføringsforstyrrelser.

Les også: Polypper i tykktarm og endetarm

Taggete polypper

Det finnes ulike typer polypper. I denne studien så forfatterne på taggete polypper. Noen studier har antydet at kalsium og vitamin D kan beskytte mot polypper, men resultatene har vært blandet.

I denne studien så forfatterne på funn fra en stor amerikansk studie, med over 2000 deltagere i alderen 45-75 år.  Deltagerne hadde hatt polypper, og skulle følges opp med koloskopi etter tre til fem år.

De med familie som hadde eller hadde hatt tarmkreft ble ekskludert. Det samme ble deltagere med inflammatorisk tarmsykdom eller andre alvorlige tarmsykdommer. Det ble tatt høyde for faktorer som kjønn, kosthold, vekt og bruk av anti-inflammatorske medikamenter (NSAIDs).

Les også: Kalsiumtilskudd øker risikoen for død

Fikk kalsiumtilskudd i tre til fem år

Deltagerne ble tilfeldig inndelt i grupper (randomisert) som enten fikk kalsiumtilskudd daglig, vitamin D-tilskudd daglig, kalsium- og vitamin D-tilskudd daglig, eller ingen av delene i tre til fem år - altså frem til oppfølgingsundersøkelsen.

Da tre til fem år hadde gått, hadde verken kalsiumtilskudd eller tilskudd av vitamin D hatt noen innvirkning på andelen med taggete polypper. Seks til ti år etter at behandlingen med tilskudd hadde startet, fant forfatterne imidlertid økt forekomst av polypper blant de som hadde tatt kalsiumtilskudd eller tilskudd med kalsium og vitamin D.

Les også: Medikamentell behandling av beinskjørhet

Mat med kalsiuminnhold øker ikke risikoen

Forfatterne så at risikoen var høyere blant kvinner og blant røykere. Resultatene antyder kun en sammenheng med inntak av kalsiumtilskudd, altså ikke mat med kalsiuminnhold.

Forfatterne mener at det er behov for ytterligere studier for å bekrefte resultatene, og at mulig risiko må veies opp mot fordelene ved å ta disse tilskuddene. Men i og med at kalsiumtilskudd blir brukt av millioner av mennesker, kan funnene være viktige med tanke på screening og forebygging av tarmkreft. 

Les også: Screening kan redusere risikoen for kreft i tarmen

Kilder

Referanser

  1. Seth D Crockett, Elizabeth L Barry, Leila A Mott, Dennis J Ahnen, Douglas J Robertson, Joseph C Anderson, Kristen Wallace, Carol A Burke, Robert S Bresalier, Jane C Figueiredo, Dale C Snover, John A Baron. Calcium and vitamin D supplementation and increased risk of serrated polyps: results from a randomised clinical trial. Gut 2018. gut.bmj.com