Nyhetsartikkel

Kan frukt beskytte mot diabetisk retinopati?

En japansk studie viser at personer med diabetes som spiste mye frukt, hadde mindre sannsynlighet for å utvikle diabetisk retinopati, enn de som spiste lite frukt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en nyhetsartikkel som ble publisert på WebMD i juni 2012. Nyhetsartikkelen tar utgangspunkt i en studie som ble presentert ved det årlige møtet til the American Diabetes Association (hvor en rekke ny forskning om diabetes ble presentert).

Japanske forskere hadde fulgt 978 personer med diabetes i åtte år. I løpet av den perioden studien varte, fylte deltagerne ut detaljerte spørreskjema om kostholdsvaner, og de gjennomgikk årlige øyeundersøkelser.

Lavt inntak av fett

Ved studiens start hadde ingen av deltagerne tegn på øyeproblemer. I løpet av de åtte årene studien varte, utviklet 258 av dem diabetisk retinopati - som er en av senskadene man kan utvikle som følge av diabetes.

Ifølge forfatterne hadde de som spiste mest frukt, minst sannsynlighet for å utvikle denne senkomplikasjonen. De som spiste ca. 250 g frukt om dagen, hadde bare halvparten så høy risiko for å utvikle denne øyesykdommen i løpet av perioden studien varte, enn de som spiste mindre enn 30 g per dag. Risikoen for de som spiste 80-140 g med frukt per dag, var 40 prosent lavere enn de som spiste mindre enn 30 g per dag. De fleste av deltagerne hadde et lavt inntak av fett-holdig mat.

Beviser ikke at frukt forebygger

Studien viser at det er en forbindelse mellom å spise frukt og lavere risiko for diabetisk retinopati, men den kan ikke bevise at fruktspising forebygger denne øyesykdommen.

En av styrkene til studien, er at den tok høyde for andre store risikofaktorer - som alder, kjønn, blodsukkernivå, røyking, alkoholvaner, vekt og fysisk aktivitet.

En person med diabetes kan utvikle skader på de små blodkarene som sørger for næring til netthinnen. Når blodkarene i netthinnen er skadet, kan de lekke, hovne opp og utvikle mange små forgreninger og utposninger. Denne skaden betegnes diabetisk retinopati. Ubehandlet vil diabetisk retinopati føre til blindhet. Både ved type 1- og ved type-2 diabetes er det risiko for å utvikle diabetisk retinopati.

Se vår animasjon om diabetisk retinopati:

Kilder

Referanser

  1. WebMD - Fruit May Protect Against Diabetes Eye Problems www.webmd.com