Informasjon

Kosten i forebygging av folkesykdommer

Temaside om Korona

Hjertekarsykdom

Disse sykdommene er fortsatt de hyppigste dødsårsakene, noe som i sterk grad skyldes uhensiktsmessig kost og fysisk inaktivitet. Forskning viser at overvekt, visse fettstoffer som mettet fett og transfettsyrer og kolesterol øker risikoen for åreforkalkning. Motsatt er vist at inntak av fisk en til to ganger i uken er forbundet med redusert risiko for åreforkalkning og plutselig hjertedød. Den beskyttende effekten i fra fisk synes å være knyttet til såkalte omega-3-fettsyrer, som særlig finnes i fet fisk. Størst beskyttelse synes økt inntak av omega-3-fettsyrer å gi blant pasienter med høy risiko for hjertekarsykdom.

Andre studier viser at høyt inntak av frukt, grønnsaker og helkornsprodukter forebygger åreforkalkning. Vi vet ikke med sikkerhet hva det er i disse matsortene som har en beskyttende effekt. Studier av antioksidanter (vitamin E, C og betakarotin) har ikke vist noen forebyggende effekt på åreforkalkning.

Middelhavskost anføres å være gunstig for å forebygge hjertekarsykdom. Det er betydelig lavere dødelighet av koronarsykdom f.eks. på Kreta enn det er i nordeuropeiske land og USA. De største kostmessige forskjellene består i at man på Kreta spiser klart mer frukt og brød, men mindre kjøtt. Fettinntaket er det samme, men befolkningen på Kreta spiser mindre mettet fett og mye mere umettet fett, som f.eks. olivenolje. Ytterligere forskning har ikke kunnet vise hvilke kostholdsfaktorer som er viktigst, men de vitenskapelige bevisene for at middelhavskosten har en beskyttende effekt, er uomtvistelige.

Studier har vist at reduksjon i inntaket av salt, særlig blant personer med høyt blodtrykk, gir redusert blodtrykk og dermed minsket risiko for hjertekarsykdom. Kombinert med økt inntak av frukt og grønt og redusert inntak av fett og mettet fett, synes redusert saltinntak å øke den beskyttende effekten.

Selv om et regelmessig lavt til moderat alkoholinntak er vist å ha en beskyttende virkning mot koronarsykdom, gjør den økte risikoen for tiltakende alkoholproblem i befolkningen, at man ikke går ut og anbefaler alkohol i forebyggingen av hjertekarsykdom.

Forebygging av hjertekarsykdom oppnås best ved å opprettholde normal kroppsvekt, redusere inntaket av mettet fett og såkalte transfettsyrer, sørge for et tilstrekkelig inntak av flerumettede fettsyrer, samt øke inntaket av frukt og grønt ("fem om dagen"). Det er hensiktsmessig å redusere saltinntaket. Vegetabilske oljer bør erstatte en del av det mettede fettet i kosten.

Forrige side Neste side