Informasjon

Kostråd ved tygge- og svelgevansker

Kostråd ved tygge- og svelgevansker (dysfagi) handler særlig om å sørge for tilstrekkelig næringsinntak. Tygge- og svelgevansker bør alltid utredes, og hjelpetiltakene evalueres.

Anbefalinger fra Helsedirektoratet1

Tygge- og svelgevansker, eller "dysfagi" som det kalles på fagspråket, kan oppstå som følge av sykdom, svekket almenntilstand, eller svekket funksjon ved høy alder. Tygge- og svelgevansker bør alltid utredes.

Utredningen bør være tverrfaglig, med undersøkelse av lege og/eller tannlege/tannpleier, samt kartlegging av tygge- og svelgefunksjonen gjennom samtale og observasjon under måltidet. Pleie- og omsorgspersonell har erfaring med å observere og kartlegge spisefunksjon og forhold som påvirker situasjonen. Logopeder kan bistå ved utredning av kompliserte svelgeproblemer. Ved alvorlig feilsvelging med aspirasjon til lungene kan det være nødvendig å utføre spesielle røntgenundersøkelser.

Tegn på tygge- og svelgevansker kan være:

 • Måltidene tar lang tid, mer enn 30 minutter
 • Det er matrester igjen i munnen etter måltidet
 • Mat eller drikke kommer ut av munnen under måltidet
 • Personen sikler, hoster eller kremter mye under/etter måltid
 • Stemmen er uklar under/etter måltidene
 • Klarer bare å spise små måltider, og har et ensidig kosthold/matvarevalg
 • Drikker lite
 • Vekttap, underernæring eller dehydrering
  • Hos barn: manglende vektøkning

Ernæringsbehandling

Ved svelgevansker er det viktig å sikre tilstrekkelig næringsinntak for å unngå underernæring. Legen kan skrive ut produkter for ernæringsbehandling på blå resept.

Det kan være behov for å tilpasse konsistensen på maten ved å dele den opp, mose den, eller tilsette fortykningsmidler i tyntflytende drikker eller supper. Den tverrfaglige utredningen har stor betydning for valg av rett konsistens. 

Det kan også være behov for kosttilskudd og energi- og næringsberikning.

I alvorlige tilfeller kan det være nødvendig med ernæringssonde.

Oppfølging

 • Situasjonen kan endre seg. Undersøkelser bør følges opp med nødvendige kontroller, observasjoner
 • Kartleggingen bør evalueres jevnlig og ved endring i helsetilstanden

Praktiske råd

 • Sørg for en god sittestilling
 • Hjelpemidler kan være nødvendig, særlig ved motoriske vansker
  • Eks. tilpasset bestikk, drikkeredskap som tutkopp o.l.
 • Sørg for ro rundt måltidet, unngå forstyrrelser
  • Det er viktig å konsentrere seg om å tygge og svelge riktig
 • Sørg for nok tid til å spise
 • Å spise et stort måltidet kan bli slitsomt. Da anbefales mindre, hyppige måltider med energi- og næringstett kost 
 • Legg opp hver del av måltidet for seg på tallerken
 • Det er viktig å svelge unna all maten, før en tar mer mat i munnen 

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd om Ernæring, kosthold og måltider i helse- og omsorgstjenesten. Sist faglig oppdatert 19. desember 2017. www.helsedirektoratet.no