Nyhetsartikkel

Kunstig søtning fremfor sukker ga bedre overlevelse ved tarmkreft

En rekke faktorer, deriblant inntak av sukkerholdig drikke, kan innvirke negativt på overlevelse og tilbakefall av tarmkreft. En ny studie har vist at inntak av drikke med kunstig søtningsmiddel fremfor sukker ga bedre overlevelse.

Dette ifølge en studie som ble publiser i PLOS one i juli 20181.

Drikke med kunstige søtningsmidler er et kalorifattig alternativ til sukkerholdig drikke, som kan redusere et for høyt kaloriinntak, skriver forfatterne i innledningen til studien. Videre skriver de at selv om enkelte dyreforsøk har vist økt forekomst av visse typer kreft ved inntak av kunstige søtningsmidler, har man ikke kunnet påvise en slik sammenheng ved epidemiologiske studier av mennesker.

Økt dødelighet ved høyt kaloriinntak

Observasjonsstudier har vist økt risiko for dødelighet og tilbakefall av tarmkreft ved høyere inntak enn forbruk av kalorier - slik som man ser ved inaktiv livsstil, diabetes, økt glykemisk belastning, og økt inntak av sukkerholdig drikke. Fra før av var forholdet mellom drikke med kunstig søtningsmiddel og dødelighet og tilbakefall ved tarmkreft lite kjent. Dette ønsket forfatterne av den aktuelle studien å se nærmere på.

Forfatterne av studien så på data fra 1018 pasienter med tarmkreft i stadie tre, som oppga kostholdet de hadde i løpet av og etter cellegiftbehandling.

Bedre overlevelse ved å bytte sukkerholdig drikke med sukkerfri drikke

Forfatterne fant at økt inntak av drikke som var kunstig søtet, ga bedre overlevelse og færre tilbakefall, enn hos de som ikke byttet ut sukkerholdig drikke med kunstig søtet drikke.

Å bytte ut 350 ml med sukkerholdig drikke per dag, med en kunstig søtet drikke, var forbundet med 23 prosent lavere risiko for tilbakefall av kreftsykdommen og for å dø av den.

Forfatterne konkluderer med at høyere inntak av drikke med kunstig søtningsstoff er forbundet med lavere risiko for tilbakefall av kreft, og lavere risiko for død hos pasienter med tarmkreft i stadium tre. Denne sammenhengen kan skyldes at sukkeret ble erstattet med sukkerfrie alternativ. Det er behov for flere liknende studier for å bekrefte funnene.

Kilder

Referanser

  1. Guercio BJ, Niedwiecki D, Li Y, Babic A, Morales-Oyarvide V, Saltz LB, Mayer RJ, Mowat RB, Whittom R, Hantel A, Benson A, Atienza D, Fuchs CS. Associations of artificially sweetened beverage intake with disease recurrence and mortality in stage III colon cancer: Results from CALGB 89803 (Alliance). PLOS One 2018. journals.plos.org