Nyhetsartikkel

Lavglykemisk kost og diabetes

Et kosthold med lav glykemisk indeks kan gi små, men viktige bedringer i blodsukkernivå, kolesterol, vekt og andre risikofaktorer.

Disse forbedringene ble sett uavhengig av eksisterende behandling med insulin og annen medisin. Det tyder på at et slikt kosthold kan være nyttig tilleggsbehandling ved diabetes type 1 og type 2.

Dette ifølge en systematisk gjennomgang og metaanalyse som ble publisert i British Medical Journal i august 20211.

Glykemisk indeks måler hvor raskt, og hvor mye, en matvare øker blodsukkeret. Dette er et verktøy der målet er at det skal bli lettere for pasienter med diabetes å regulere blodsukkeret.

Les også: Hva er glykemisk indeks?

Kan bidra til stabilt blodsukker

Forskning har vist at mat med lav glykemisk indeks, for eksempel grønnsaker, de fleste typer frukt, belgfrukt og fullkorn, kan bidra til å holde blodsukkeret stabilt og redusere risikoen for hjertesykdom hos personer med diabetes. Kosthold med lav glykemisk indeks blir derfor anbefalt til personer med diabetes.

Forfatterne av den aktuelle metaanalysen ønsket å undersøke om disse anbefalingene var like gyldige 15 år etter at de først ble gitt.

I samleanalysen ble det inkludert 27 randomiserte, kontrollerte studier som var blitt publisert frem til mai 2021. Studiene så på effekten som lavglykemisk kosthold med varighet på minst tre uker, hadde på diabetes.

Totalt inkluderte studiene 1617 deltagere med diabetes type 1 eller 2. Deltagerne var hovedsakelig middelaldrende, hadde overvekt eller fedme, og moderat kontrollert diabetes type 2 som ble behandlet med medisiner eller insulin.

Studiene var av varierende kvalitet.

Støtter eksisterende anbefalinger

Resultatene viste at et slikt kosthold var forbundet med en liten, men klinisk meningsfull reduksjon i langtidsblodsukker - HbA1c. HbA1c måler hvor stor andel av de røde blodcellenes hemogobin som har bundet seg til glukose og ikke mengden fritt sukker i blodet.

Les også: HbA1c - langtidsblodsukker

Kostholdet førte også til reduksjon i andre risikofaktorer, inkludert fastende blodsukker, LDL-kolesterol, triglyserider (triglyserider utgjør en viktig del av fettstoffene (lipidene) som sirkulerer i blodet), vekt, systolisk blodtrykk og C-reaktivt protein (CRP, en substans forbundet med betennelse), men ikke med insulinnivået i blodet, HDL-kolesterol eller midjeomkrets.

Les også: Hypertriglyseridemi

Ifølge forfatterne viser funnene at et kosthold med lav glykemisk indeks er en akseptabel og trygg kostholdsstrategi som kan gi små, meningsfulle reduksjoner i hovedmålet for blodsukkerkontroll - HbA1c og andre risikofaktorer. De konkluderer med at tidligere anbefalinger fortsatt gjelder om å bruke lavglykemisk kosthold i behandlingen av diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Chiavaroli L, Lee D, Ahmed A, et al.. Effect of low glycaemic index or load dietary patterns on glycaemic control and cardiometabolic risk factors in diabetes: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2021. www.bmj.com