Nyhetsartikkel

Lavkalori diett ved type 1-diabetes, er risikoen for ketose økt?

Det er uklart om karbohydratfattige dietter er gunstige ved type 1-diabetes. Spesielt er det bekymring for utvikling av ketoacidose. En liten studie har forsøkt å gi ny innsikt om dette temaet.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra overlege Lars Krogvold.

En diett med lavt eller svært lite karbohydrat (LCD eller VLCD) ved type 1 diabetes mellitus (T1D) er en kontroversiell intervensjon. Tilhengere av LCD/VLCD-er rapporterer forbedringer i glykemisk kontroll, redusert glykemisk variasjon og insulinbehov. Imidlertid anbefales ikke bruk av LCD/VLCD-er ved T1D av profesjonelle organisasjoner, hovedsakelig på grunn av mangel på tilstrekkelig kontrollerte studier for å undersøke deres effektivitet og sikkerhet. Det er bekymring for at fysiologisk ernæringsmessig ketose sett i LCD/VLCD-er, kan føre til økt risiko for patologisk ketoacidose1.

Det er lite informasjon i litteraturen om risiko for diabetisk ketoacidose ved denne typen dietter. I denne studien publisert i Diabetic Medicine2 deltok pasienter med T1D som selv hadde valgt karbohydratbegrensning i kostholdet. De ble sammenlignet med en gruppe som fulgte en vanlig diett med ubegrenset inntak av karbohydrater. Deltakerne fullførte en 3-dagers dagbok som dokumenterte matinntak, ketoner og blod/interstitielle glukosekonsentrasjoner.

Totalt 15 individer ble observert under undersøkelsen, og resultatene viste at, til tross for alvorlig karbohydratrestriksjon, var graden av ernæringsmessig ketose innenfor et område på 0,3 til 1,15 mmol/L, som var betydelig lavere enn terskelen som vanligvis forbindes med diabetisk ketoacidose (3 mmol/L).

Graden av ketose som ble observert i denne studien, var lavere enn forfatterne forventet, og lavere enn nivået som typisk forbindes med diabetisk ketoacidose. Ifølge forfatterne kan dette tyde på at risikoen for ketoacidose er lavere enn fryktet, selv om sikkerheten må vurderes videre i storskala randomiserte studier.

NHI har fått en kommentar fra overlege Lars Krogvold ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Han påpeker at dette er en liten studie med lav bevisverdi. Siden ketoacidose er en fryktet komplikasjon ved T1D, bør man være varsom i tolkningen av funnene. Studien har åpenbare begrensninger og sier ingenting om:

  • Skjer det en utvikling ved diett over lengre tid enn tre dager?
  • Hva skjer ved interkurrent sykdom?
  • Hva med de som utelater/glemmer insulindoser?
  • Hva skjer når insulinpumpa svikter? Utvikles ketoacidose raskere da enn vanlig?
  • Er det individuelle forskjeller på respons på LCD/VLCD, hvor noen har større risiko enn andre?

På tross av funnene i denne studien kan man ikke konkludere at LCD/VLCD er trygt ved type 1 diabetes. Det behøves ytterligere studier, ikke minst større kvalitetsstudier, for å avklare om slike dietter er trygge å bruke ved type 1-diabetes som et terapeutisk alternativ.

Kilder

Referanser

  1. Lower carbohydrate diets for adults with type 2 diabetes, Scientific Advisory Committee On nutrition, Diabetes UK. 2021. Accessed 28 February, 2022 assets.publishing.service.gov.uk
  2. Ozoran H, Matheou M, Dyson P, Karpe F, Tan GD. Type 1 diabetes and low carbohydrate diets-Defining the degree of nutritional ketosis published online ahead of print, 2023 Jul 16. Diabet Med. 2023;e15178. doi:10.1111/dme.15178 DOI