Nyhetsartikkel

Mandler kan redusere alderstegn

Daglig inntak av mandler kan bedre ansiktsrynker og pigmentintensitet som oppstår på grunn av UV-stråler.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Nutrients i februar 20211.

Deltagerne i studien var kvinner med lys hudtype som hadde passert overgangsalderen.

Mandler er rike på sunne fettsyrer, fytokjemiske polyfenoler og antioksidanter som vitamin E.

En tidligere studie som har sett på det samme, sammenlignet inntak av mandler med et kalorimatchet alternativ i en periode på 16 uker. Studien fant at dette ga bedring i graden av rynker hos kvinner som hadde passert overgangsalder og hadde lys hudtype (Fitzpatrick 1 og 2).

Den aktuelle studien har flere likhetstrekk, men den har flere deltagere og varighet på 24 uker.

Studien var prospektiv (følger personer fremover i tid), randomisert og kontrollert.

Les også: Nøtter forlenger livet

Studien

Målet med studien var å undersøke om inntak av mandler hadde innvirkning på alderstegn i huden som var forårsaket av UV-stråler (i hovedsak sol). Dette inkluderte rynker, pigmentintensitet, talgproduksjon i huden, hudens fuktighet og vanntap.

Deltagerne inntok tjue prosent av det daglige kaloriinntaket i form av mandler eller et like kaloririkt alternativ i 24 uker. Bildeanalyser ble brukt til å vurdere rynkenes bredde og alvorlighetsgrad ved studiens start, og i uke åtte, uke 16 og uke 24.

Ved disse oppfølgingene ble også vanntap i huden, pigmentering av huden, hudens fuktighet og talgproduksjon undersøkt.

Les også: Å spise nøtter kan redusere risikoen for vektøkning

Kan bedre rynker

Graden av rynker ble redusert med 15 prosent ved uke 16 og 16 prosent ved uke 24 i mandelgruppen versus kontrollgruppen. Pigmentintensiteten ble redusert med 20 prosent i mandelgruppen i uke 16. Dette ble opprettholdt i uke 24. Det var ingen forskjell av betydning i hudens fuktighet mellom de to gruppene, selv om talgutskillelsen ble økt i kontrollgruppen.

Forfatterne konkluderer med at daglig inntak av mandler kan bidra til noe bedring av rynker og redusert pigmentendring hos kvinner med lys hudtype som har passert overgangsalder.

Les også: Mat som holder huden ung

Kilder

Referanser

  1. Rybak I, Carrington AE, Dhaliwal S, et al.. Prospective Randomized Controlled Trial on the Effects of Almonds on Facial Wrinkles and Pigmentation. Nutrients 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov