Informasjon

Fullkorn reduserer risikoen for død

Fra før av er det kjent at det å spise mye fullkornprodukter reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer, diabetes og enkelte typer kreft. Nå viser det seg at dette også reduserer risikoen for død knyttet til betennelsessykdommer, noe som er en bakenforliggende faktor til en rekke sykdommer.

Ifølge en artikkel i American Journal of Clinical Nutrition1 er inntak av fullkorn forbundet med redusert risiko for død som ikke er forårsaket av kreft eller hjertekarsykdommer, men som er knyttet til betennelsessykdommer.

Jevnlig inntak av fullkornsprodukter er fra før av forbundet med redusert risiko for koronar hjertesykdom og diabetes. Flere studier antyder at inntak av fullkorn reduserer risikoen også for andre sykdommer.

Reduserer risikoen med mer enn 35 prosent

I studien fant forskerne at risikoen for død knyttet til betennelsessykdommer ble redusert hos mer enn 35 prosent av de som hadde det høyeste inntaket av fullkorn.

Reduksjonen for død knyttet til betennelsessykdommer ved jevnlig inntak av fullkornsprodukter, var større enn det som tidligere har blitt rapportert for koronar hjertesykdom og diabetes. Det er fordi vi kan finne flere fytokjemikalier i fullkorn som direkte eller indirekte forebygger oksidativt stress, og fordi oksidativt stress er en uungåelig konsekvens av en betennelse.

Bakenforliggende faktor

Studien har tatt utgangspunkt i at oksidativt stress, infeksjoner og betennelser er bakenforliggende faktorer som øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer.

Studien baserte seg på informasjon fra The Iowa Women`s Health Study, som består av 41836 kvinner i alderen 55-69 år. Endel kvinner ble ekskludert fra studien som omtales i denne artikkelen på grunn av ulike sykdommer, men informasjonen fra 27312 ble brukt. Kvinnene ble fulgt i 17 år.

Foredlet korn kan ha motsatt effekt

Fullkornsprodukter inneholder fiber, vitaminer, mineraler, fenoliske forbindelser, fytoøstrogener og andre fytokjemikalier som blir fjernet i foredlingsprosessen. Foredlet/behandlet korn beskytter ikke mot sykdom, men kan tvert i mot øke risikoen for kroniske sykdommer.

Eksempler på fullkorn er helkorn, knust helkorn, knust gryn og sammalt mel av hvete, havre, rug, bygg, ris og mais. Fullkorn må utgjøre minst 51 prosent av vekten for at et produkt skal kalles et fullkornprodukt.

To av de tre forskerne bak studien er fra Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitet i Oslo.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Jacobs DR. Andersen LF. Blomhoff R. Whole-grain consumption is associated with a reduced risk of noncardiovascular, noncancer death attributed to inflammatory diseases in the Iowa Women's Health Study.. Am J Clin Nutr. 2007; 85(6):: 1606-14.