Nyhetsartikkel

Mat med kalium bra for kvinners hjertehelse

Kvinner som spiser mat med mye kalium, kan redusere risikoen for hjertesykdom og motvirke de uheldige effektene natrium har på helsa.

Mye salt i maten er forbundet med risiko for høyt blodtrykk og hjertesykdom. 

Men å begrense natriuminntaket er for mange vanskelig. 

En ny studie viser at hvis kvinner spiser mat som inneholder mye kalium, vil dette redusere risikoen for hjertesykdom. Forskerne skriver også at dette kompenserer for et høyt saltinntak - selv om det soleklare rådet er å begrense nettopp dette. 

Forskerne skriver innledningsvis at kostholdsmønstre i den vestlige verden er preget av høyt natrium og lavt kaliuminnhold.

Studien er publisert i European Heart Journal1.

Ta en banan

Forskerne bak studien skriver at et kosthold rikt på kalium er forbundet med lavere blodtrykk og lavere risiko for hjerte-og karsykdom, men at de i denne studien ville undersøke om sammenhengen varierer mellom kjønnene. De ville også se hvordan dette henger sammen med inntaket av natrium. 

Matvarer som inneholder mye kalium er:

  • Bananer
  • Søtpoteter
  • Tørket frukt, som rosiner, aprikoser og svisker
  • Bønner, erter og linser
  • Sjømat
  • Avokado

I denne studien inkluderte forskerne 25 000 deltakere fra Storbritannia. Deltagerne ble rekruttert fra den såkalte EPIC-Norfolk-studien og var i alderen 40 til 79 år.

Alle deltagerne fylte ut spørreskjema om egen livsstil ved starten av studien. Forskerne målte deretter blodtrykket og samlet inn urinprøver.

Ved å analysere urinen kunne forskerne estimere kostholdsinntaket basert på natrium- og kaliumnivåene til deltagerne.

Forskere analyserte hvilken effekt kaliuminntaket hadde på blodtrykket, etter å ha justert for alder, kjønn og natriuminntak.

Effekt på kvinner

Resultatene viste at et høyt kaliuminntak hos kvinner var positivt for det systoliske blodtrykket. Effekten var størst hos de kvinnene som hadde høyest natriuminntak.

I studien kontrollerte forskerne for alder, kjønn, kroppsmasseindeks, natriuminntak, bruk av lipidsenkende legemidler (for eksempel kolesterolsenkende midler), røyking, alkoholinntak, diabetes og tidligere hjerteinfarkt eller hjerneslag, da de så på sammenhengen mellom kalium og hjerte- og karsykdommer.

Forskerne fant ut at de med høyest kaliuminntak totalt sett hadde 13 prosent lavere risiko for sykdom i hjerte og kar enn de med lavest inntak.

Forskerne skriver i sin konklusjon at denne sammenhengen er kjønnsspesifikk. Dataene tyder på at spesielt kvinner med høyt natriuminntak drar mest nytte av et høyere kaliuminntak med hensyn til blodtrykket.

Selv om høyere kaliuminntak hadde størst effekt hos de kvinnene med høyt natriumdiett, er dagens råd å begrense natriuminntaket.

Kilder

Referanser

  1. Wouda D R, S Boekholdt M, et.al. Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study . European Heart Journal 2022. academic.oup.com
  2. MedicalNewsToday, Potassium-rich foods boost women's heart health, 2022