Intervju

Mat mot betennelse i kroppen

Kan maten du spiser påvirke betennelser i kroppen? Og hvilke matvarer bør du i såfall velge?

Betennelsesdempende mat, eller antiinflammatorisk kost, er mye omtalt: Et søk på google viser at det er et tema mange mener mye om. Kan maten vi spiser påvirke betennelser i kroppen? Og hvilke matvarer blir sett på som betennelsesdempende?

- En rekke næringsstoffer er involvert i inflammatoriske prosesser i kroppen. Det finnes indikasjoner på at ulike matvarer og kosthold påvirker inflammasjonsaktivitet i kroppen, det vil si balansen mellom et fungerende og et overaktivt immunforsvar, sier Henriette Øien. Hun er avdelingsdirektør avdeling ernæring og forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet.

- Disse sammenhengene må imidlertid studeres langt mer grundig og omfattende, før man kan si noe sikkert om effekt og eventuell betydning av dette for mennesker, sier hun.

Inflammasjon er kroppens normale beskyttende reaksjon på sykdomsfremkallende stoffer der målet er å fjerne det skadelige stimuliet. Vanligvis er inflammasjon en svært nyttig reaksjon i kroppen. Det er en prosess som kan reparere skader. Av og til reagerer imidlertid immunforsvaret på en måte som er ugunstig eller direkte skadelig. Betennelsen kan også bli kronisk og langvarig, og den den kroniske betennelsen kan være skadelig for kroppen.

Henriette Øien.jpg
Henriette Øien er avdelingsdirektør avdeling ernæring og forebygging i helsetjenesten, Helsedirektoratet.

Norske anbefalinger

Bør mennesker med pågående betennelser følge bestemte kostråd?

Øien forteller at det er gjort en rekke studier hvor man har studert effekt av ulike typer kosthold på inflammasjonsmarkører hos friske mennesker og hos mennesker med overvekt, fedme, type 2 diabetes og metabolsk syndrom.

- Felles for kostholdene som er undersøkt, er at de er rike på frukt, grønnsaker og fullkorn, inneholder mindre sukker og ofte mindre rødt kjøtt, det vil si kosthold i tråd med norske og nordiske anbefalinger. I noen av studiene har man vist reduksjon i inflammasjonsmarkører, men ikke i alle, sier hun.

Foreløpig finnes det ikke vitenskapelig forskningsgrunnlag som støtter opp om påstandene om pro- eller antiinflammatoriske kosthold.

- Finnes det, slik du ser det, matvarer som har en betennelsesdempende effekt?

- Det er generelt vanskelig å vise om enkeltmatvarer kan forårsake, dempe eller forverre inflammasjon hos friske mennesker. Vi mangler det vitenskapelig grunnlaget for ut i fra et inflammatorisk synspunkt, å anbefale andre kostråd enn de norske og nordiske anbefalingene. De norske kostrådene bygger på en grundig kunnskapsoppsummering av internasjonal forskning om sammenhengen mellom mat og kroniske sykdommer, også sykdommer som har sammenheng med ulike betennelsestilstander, sier Øien, og understreker de norske anbefalingene: et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt og sukker.

Neste side