Intervju

Mettet fett fra kjøtt øker blodpropprisiko mer enn annet mettet fett

Mettet fett kan ha ulik effekt på helsa - alt etter hvor det mettede fettet kommer fra. Det viser en dansk studie fra International Journal of Cardiology.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi er lenge blitt rådet til å kutte ned på det mettede fettet.

Men en ny studie publisert i International Journal of Cardiology1 i januar 2019 tyder på at det ikke er likegyldig hvor det mettede fettet kommer fra.

- Studien peker på at forskjellige typer mettede fettsyrer har forskjellige effekter på blodpropp i hjertet, sier Marianne Uhre Jakobsen til NHI.no.

Hun er seniorforsker ved danske DTU Fødevareinstituttet og har vært delaktig i studien om mettet fett og forekomst av blodpropp.

Mettet fett fra kjøtt - økt risiko

Fett, eller egentlig fettsyrer, inndeles i fire hovedkategorier: mettet, mono-umettet, poly-umettet og transfett.

Mettet fett er fett som blir hardt ved romtemperatur, og det er vanligvis fett vi får fra animalske kilder. Eksempler på slikt fett er hard margarin, meierismør, det hvite fettet du kan se på rødt kjøtt, ost, og det fettet du finner i kaker, kjeks og potetgull. Mettet fett og transfett er de fettypene vi bør spise minst av.

Uhre Jakobsen forteller at det også er er forskjellige typer mettede fettsyrer. Og i studien delte de inn fettsyrene etter kjedelengde (antall karbonatomer).

- I den aktuelle studien fant vi en statistisk signifikant sammenheng mellom høyere inntak av mettet fett fra kjøtt og høyere risiko for blodpropp i den danske gruppen, sier hun.
Men presiserer at funnene også kan forklares ut fra innholdet av andre komponenter i kjøttet.

LDL-kolestereol

- Hva kjennetegner mettet fett fra kjøtt?

- De langkjedede mettede fettsyrene finnes typisk i kjøtt (med 14 eller flere karbonatomer), forteller Uhre Jakobsen.

- Hva er det ved disse fettsyrene som gjør at de kan gi økt risiko for blodpropp?

- En forklaring kan være effekten på LDL-kolesterolet i blodet. Studier har vist at palmitinsyre (som har en kjedelengde på 16 karbonatomer) øker LDL-kolesterol i blodet sammenlignet med karbohydrater. Og LDL-kolesterol er en risikofaktor for blodpropp i hjertet.
Blant kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom har nivået på LDL-kolesterolet blitt viet mye oppmerksomhet.

Kolesterol kan måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. HDL-kolesterol betegnes ofte som "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. Motsatt vil lavt HDL- og høyt LDL-kolesterol ha en ugunstig virkning på hjertet.

Gjelder ikke fett fra meieriprodukter

Uhre Jakobsen forteller at studien ikke viste noen statistisk signifikant sammenheng mellom det å spise mettet fett fra meieriprodukter og økt risiko for blodpropp.

- Viser studien deres at mettet fett fra meieriprodukter er sunnere enn mettet fett fra kjøtt?

- Nei, det kan vi ikke konkludere med. Funnene på meieriprodukter og kjøtt kan muligens også forklares ut fra innholdet av andre komponenter i meieriprodukter og kjøtt, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. Praagman J, Vissers L, et.al. Consumption of individual saturated fatty acids and the risk of myocardial infarction in a UK and a Danish cohort. International Journal of Cardiology 2019. doi.org